Funkcije u tijelima javne vlasti - imenik

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Lana Podgoršek

Za: Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike
Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas povratno pošaljite u elektronskom obliku (.xls ili .csv)
imenik koji sadrži imena osoba i podatke o obnašanju funkcija u
tijelima javne vlasti od 1990. godine.

Lijep pozdrav,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Renata Pekorari


Attachment odgovor na korisnicki zahtjev.pdf
106K Download View as HTML

Attachment ftjv.xls
1.4M Download View as HTML


 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

 

 

 

KLASA: 032-03/15-02/71

URBROJ: 50452-02-3/1-15-2

Zagreb, 17. kolovoza 2015.

                                  

                       

                            gđa. Lana Podgoršek
                            e-mail:
[ZPPI #633 email]

 

PREDMET:   odgovor na korisnički zahtjev

                        - dostavlja se

 

 

 

 

Poštovana gospođo Podgoršek,

 

U privitku Vam šaljemo tražene podatke u .xls formatu.

 

 

Pripremila: Željka Motika, voditeljica odjela

Odjel za logistiku sustava i informatičku podršku

 

 

 

 

 

S poštovanjem,                                                           

 

 

RAVNATELJ UREDA

 

                                                                                             
     Almir Elezović

 

 

 

 

 

 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Zagreb može: