Istraživanja provedena u Hrvatskoj na temu javne uprave

Pisani zahtjev podnositelja Znanstvenik za Ministarstvo uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je povučen od strane osobe koja ga je napravila. Objašnjenje može biti niže u dopisu.

Od: Znanstvenik

Za: Ministarstvo uprave

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

nastavno na izjavu prenesenu u medijima od strane gđe. Jurline
Alibegović i to kako slijedi : "Uloga države i javne uprave
općenito, na središnjoj i lokalnoj razini vrlo je značajna te ona
može pridonijeti pametnoj specijalizaciji, podizanju poticajnog
okruženja za razvoj inovativnih poduzeća. Nažalost u svim
istraživanjima provedenim u Hrvatskoj pokazuje se da je javna
uprava, na neki način, kočnica u razvoju gospodarstva.

Molim da mi se elektronskim putem preko portala imamopravoznati
dostave, u tekstu navedenom iznad, naslovi "svih istraživanja
provedenih u Hrvatskoj" te naznače stranice u istima koje podupiru
navedenu tvrdnju koja glasi: "... u svim istraživanjima provedenim
u Hrvatskoj pokazuje se da je javna uprava, na neki način, kočnica
u razvoju gospodarstva" kako i priliči znanstvenom pristupu koji
ima za cilj donosiocima odluka pripremiti podloge za donošenje
održivih rješenja i provedbu istih.

S poštovanjem,

Znanstvenik

Spojite s ovim

Od: Znanstvenik

Za: Ministarstvo uprave

Poštovani, nastavno na upućeni zahtjev, obavještavam Vas da za isti
nije potrebno dostaviti odgovor, traženu dokumentaciju sam pronašao
na stranicama Ministarstva uprave.

S poštovanjem,

Znanstvenik

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo uprave, Zagreb može: