Izmjene zahvata vjetroelektrane Senj - Mišljenje i Elaborat

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

I.) Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA:
351-03/18-04/287, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 19. ožujka 2018.

II.) Elaborat za izmjene zahvata vjetroelektrane Senj iz travnja
2018. koji je izradio CIAK d.o.o.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem web-portala
www.imamopravoznati.hr

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment image001.png
3K Download

Attachment Informacija BIOM.pdf
73K Download View as HTML

Attachment mi ljenje VE Senj.pdf
103K Download View as HTML


Poštovani,

 

U privitku  vam dostavljamo Mišljenje Ministarstva štite okoliša i
energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 19.
ožujka 2018.

 

Elaborat zaštite okoliša, izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj
ćemo vam poslati u više e-mail poruka budući da radi veličine datoteke
mail nije mogao biti isporučen.

 

S poštovanjem,

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub, mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.hr

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mzoe.hr/

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment image001.png
3K Download

Attachment EZO VE SENJ str 1 33.pdf
9.1M Download View as HTML


Poštovani,

 

ovim putem u privitku dostavljamo prvi dio Elaborata zaštite okoliša,
izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak elaborata će vam
biti poslan kasnije tijekom dana.

 

Napominjemo da smo vam danas u zasebnom mailu dostavili Mišljenje
Ministarstva štite okoliša i energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 19. ožujka 2018.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.hr

 

 

References

Visible links
2. http://www.mzoe.hr/

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment image001.png
3K Download

Attachment EZO VE SENJ str 34 70.pdf
4.5M Download View as HTML


Poštovani,

 

Nastavno na donji mail u privitku dostavljamo drugi dio Elaborata zaštite
okoliša, izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak
elaborata će vam biti poslan kasnije tijekom dana.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.hr

 

 

 

From: Pristup Informacijama
Sent: Wednesday, December 5, 2018 4:04 PM
To: '[ZPPI #6657 email]'
<[ZPPI #6657 email]>
Subject: Pravo na pristup informacijama-informacija daje se-elaborat

 

Poštovani,

 

ovim putem u privitku dostavljamo prvi dio Elaborata zaštite okoliša,
izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak elaborata će vam
biti poslan kasnije tijekom dana.

 

Napominjemo da smo vam danas u zasebnom mailu dostavili Mišljenje
Ministarstva štite okoliša i energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 19. ožujka 2018.

 

S poštovanjem,

 

 

[3]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [4][e-mail adresa]

[5]www.mzoe.hr

 

 

References

Visible links
2. http://www.mzoe.hr/
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://www.mzoe.hr/

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment image001.png
3K Download

Attachment EZO VE SENJ STR 71 94.pdf
4.7M Download View as HTML


Poštovani,

 

Nastavno na prethodni mail ovim putem u privitku dostavljamo završni dio
Elaborata zaštite okoliša, izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane
Senj.

 

S poštovanjem,

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [2][e-mail adresa]

[3]www.mzoe.hr

 

From: Pristup Informacijama
Sent: Wednesday, December 5, 2018 4:06 PM
To: '[ZPPI #6657 email]'
<[ZPPI #6657 email]>
Subject: FW: Pravo na pristup informacijama-informacija daje se-elaborat

 

Poštovani,

 

Nastavno na donji mail u privitku dostavljamo drugi dio Elaborata zaštite
okoliša, izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak
elaborata će vam biti poslan kasnije tijekom dana.

 

S poštovanjem,

 

 

[4]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [5][e-mail adresa]

[6]www.mzoe.hr

 

 

 

From: Pristup Informacijama
Sent: Wednesday, December 5, 2018 4:04 PM
To: '[ZPPI #6657 email]'
<[7][ZPPI #6657 email]>
Subject: Pravo na pristup informacijama-informacija daje se-elaborat

 

Poštovani,

 

ovim putem u privitku dostavljamo prvi dio Elaborata zaštite okoliša,
izmjena tehničkog rješenja vjetroelektrane Senj. Ostatak elaborata će vam
biti poslan kasnije tijekom dana.

 

Napominjemo da smo vam danas u zasebnom mailu dostavili Mišljenje
Ministarstva štite okoliša i energetike KLASA: 351-03/18-04/287, URBROJ:
517-06-2-1-1-18-2 od 19. ožujka 2018.

 

S poštovanjem,

 

 

[8]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub , mag. iur.
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [9][e-mail adresa]

[10]www.mzoe.hr

 

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://www.mzoe.hr/
5. mailto:[e-mail adresa]
6. http://www.mzoe.hr/
7. mailto:[ZPPI #6657 email]
9. mailto:[e-mail adresa]
10. http://www.mzoe.hr/

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: