Izvješća Ine d.d. i Izvješća Vermilion Zagreb Exploration-a o izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika

Pisani zahtjev podnositelja Gđa. Šimić za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Gđa. Šimić

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Molim dostaviti spis izvješća o izvršavanju Ugovora o istraživanju
i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenog između Vlade
Republike Hrvatske i kompanije Ina d.o.o. Za istražni blok DR-02,
sukladno članku 16., stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za
ugljikovodike.

Molim dostaviti spis izvješća o izvršavanju Ugovora o istraživanju
i podjeli eksploatacije ugljikovodika sklopljenog između Vlade
Republike Hrvatske i kompanije Vermilion Zagreb Exploration za
istražne blokove DR-04, SA-08, SA-09, SA-10, sukladno članku 16.,
stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike.

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Ivana Penić


Attachment attachment.html
1K Download

Attachment 08112017100054.pdf
392K Download View as HTML


IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in the message.

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ustupilo je (proslijedilo) zahtjev na nadležno postupanje drugom ministarstvu - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Novi rok (15 dana) se počinje računati od dana kada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zaprimi zahtjev, stoga ćemo mi ponoviti slanje izvornog zahtjeva na novo ministarstvo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb.

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, koristeći novu kontakt adresu.

Od: Gđa. Šimić

Za: Ivana Penić

Posjeduje li rudarstvo pri ministarstvu gospodarstva, poduzetništva
i obrta zahtjevano izvješće?
Kao što stoji prema Članku 16. stavak 2:
Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike
Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za
rudarstvo, izvješće o izvršavanju ugovora, koje je Vlada Republike
Hrvatske sklopila s investitorima vezano za istraživanje i
eksploataciju ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca
prethodne godine.

Molim da se iz ministarstva nadležnog za rudarstvo obradi zahtjev
zbog toga što ono prema zakonu posjeduje navedeni izvještaj, i jer
ministarstvo kojem je zahtjev proslijeđen, Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike, više od 70dana ne uspijeva obraditi već
zaprimljene zahtjeve.

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Ivana Penić

Poštovana,

Predmetno nije u nadležnosti ovog Ministarstva.

Naime, sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela (Narodne novine, broj 93/16, i 104/16) ovo Ministarstvo više nije nadležno za ugljikovodike već Ministarstvo zaštite okoliša i energetike stoga smo Vaš upit ustupili nadležnom ministarstvu i o tome Vas obavijestili.

Također, Zakon o agenciji za ugljikovodike je izmijenjen (pogledati: Narodne novine, 73/17), te članak 16. sada glasi:

(1) Upravni nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za energetiku jednom godišnje i o tome podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske do 30. lipnja za prethodnu godinu.

(2) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za energetiku, izvješće o izvršavanju ugovora, koje je Vlada Republike Hrvatske sklopila s investitorima vezano za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Agencija jednom godišnje izrađuje i dostavlja Vladi Republike Hrvatske, do 15. veljače, putem ministarstva nadležnog za energetiku, izvješće o svom radu za prethodnu godinu.

S poštovanjem,

Ivana Penić

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the persons or subjects which are listed as recipients. If this message was due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform the sender by replying to this message, and the message and all its contents immediately, and without reading it, permanently remove from the computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction, presentation, transfer, distribution, recording or any other form of unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law. The contents, positions and opinions stated in the message belong to the author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in the message.

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Čeka se odgovor drugog ministarstva kojemu je ustupljen zahtjev.

Link to this

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment g a imi dopis.pdf
447K Download View as HTML


Poštovana,

 

U prilogu dostavljamo dopis.

 

Lijep pozdrav,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Predmet : POŽURNICA za pristup informacijama, predmetni naslov
« Izvješća Ine d.d. i Izvješća Vermilion Zagreb Exploration-a o
izvršavanju Ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije
ugljikovodika»,
Istek produljenog roka za ostvarivanje prava na informaciju.

Poštovani,
produljeni rok za ostvarivanje prava na informaciju od 30
dana, a koji je počeo teći 10. studenog kada je ustupljen, istekao
je. Podsjećamo vas da je
obaveza tijela javne vlasti donesti odluku o upućenom zahtjevu
podnositelja.
Tražim rješavanje ovog zahtjeva čim je prije moguće.
Poveznica na upućeni zahtjev:
http://imamopravoznati.org/request/izvje...

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: