U sklopu Agencije za ugljikovodike nalazi se Data Room, odnosno soba s podacima u kojoj se nalaze geološki podaci za more i kopno. Data Room s podaci...
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 14. siječnja 2016. godine u kojem ste zatražili informacije o „sastancima s naftn...
Poštovana,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 11. lipnja 2015. godine u kojem ste zatražili informacije o angažiranju vanjske t...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?