Jedinstveno tijelo vještačenja

Domagoj Budak je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Poštovani Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Poštovani,

s obzirom da sam Vas u više navrata bezuspješno pokušao telefonskim putem dobiti i postaviti nekoliko pitanja, odlučio sam Vam poslati mail, za koji vjerujem da ću dobiti odgovore.

Roditelji smo mlt. djeteta [uklonjeni podaci o maloljetnoj osobi], sa dijagnosticiranim Down Syndrome-om, te srčanom manom, za kojeg smo 08.01.2015. predali zahtjev za uvećani dječji doplatak te 13.03.2015. za osobnu invalidninu.
25.05.2015. imali smo jedinstveno tijelo vještačenja u Tvrkovoj 5 za postizanje navedenih prava.

Ovim putem me zanima sljedeće:

- koliki broj osoba po zakonu čine komisija za jedinstveno tijelo vještačenja?
- koji je zakonski rok od predaje dokumentacije i zahtjeva (urudžbiranog) za uvećani dječji doplatak i osobnu invalidninu za sazivanje jedinstvenog tijela vještačenja u svrhu vještačenja djeteta sa posebnim potrebama?
- koji je zakonski rok da jedinstveno tijelo vještačenja nakon vještačenja preda mišljenje/ nalaz nadležnoj podružnici CZSS-a?
- s kojim datumom nastupaju prava, datumom urudžbiranog zahtjeva i predane dokumentacije (retroaktivno) ili datumom izdanog rješenja od strane CZSS-a?

Unaprijed hvala na povratnoj informaciji.

S poštovanjem,

Domagoj Budak

Ljiljana Sladović-Ninić,

Poštovani gospodine Budak,
u vezi vaših upita koji se odnose na poslovanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dajemo sljedeći odgovor:

u skladu s člankom 23.st. 2. Zakona o doplatku za djecu pravo na doplatak za djecu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na doplatak.
Sve Vaše ostale upite koji se odnose na poslovanje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom proslijedili smo mailom na nadležno postupanje.

S poštovanjem

Ljiljana Sladović-Ninić
Načelnica Odjela za žalbe i upravne sporove

prikazati citirane dijelove

Vlatka Legan, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb

Poštovani g. Budak,

Vezano za Vaš upit koji nam je proslijedio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a koji se tiče postupka vještačenja, dajemo sljedeće odgovore:

- Sukladno čl. 3. st 5. i 6. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka čine najmanje dva vještaka, ovisno o predmetu vještačenja. Najmanje jedan od članova vijeća vještaka mora biti iz redova doktora medicine, a najmanje jedan iz redova drugih stručnjaka (npr. socijalni radnik, psiholog, edukacijski-rehabilitator i sl.).
- Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja, koji uređuje djelokrug ovog Zavoda, nije propisan rok od predaje zahtjeva nadležnom tijelu radi ostvarenja nekog prava u kojem vijeće vještaka treba obaviti vještačenje. Vještačenje se obavlja nakon što tijelo kojem je predan zahtjev za ostvarenje prava na uvećani dječji doplatak i osobnu invalidninu uputi predmet ovom Zavodu na vještačenje, pa se tako vještačenje provodi u sklopu upravnog postupka koji se vodi kod tijela koje rješava o tom pravu. Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom nastoji u najkraćem mogućem vremenu obaviti vještačenje, a posebno kada se radi o žurnim slučajevima.
- Nije propisan rok u kojem je Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dužan dostaviti svoj nalaz i mišljenje nadležnom centru za socijalnu skrb ili bilo kojem drugom nadležnom tijelu koje mu ju uputilo predmet radi vještačenja. Međutim, prema standardnoj proceduri otpreme pošte Zavod odmah po izradi nalaza i mišljenja bez odlaganja isto priprema za otpremu.

S poštovanjem,

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Mihanovićeva 3
10000 Zagreb
Tel: 01 6040 571
Fax: 01 6184 994

Importance: High

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Preporuča se da zahtjevom za pristup informacijama ne tražite informacije koje se tiču vas osobno i postupaka koje vodite pred tijelima javne vlasti, jer ionako imate pravo uvida u vlastiti spis kao stranka. Zahtjevi podneseni putem stranice Imamo pravo znati su javni, u sukladnosti sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te vam ne mogu pomoći u pronalasku informacija o privatnoj osobi.

Izbjegavajte tražiti informacije o sebi jer ih po Zakonu o pravu na pristup informacijama nećete dobiti, a nepotrebno ćete izložiti vlastite podatke javnosti. Zakon se ne primjenjuje na stranke u postupcima već se pristup vlastitom predmetu može tražiti prema posebnim zakonima (npr. Zakonu o općem upravnom postupku, Zakonu o parničnom postupku, Zakonu o kaznenom postupku). Svatko ima pravo uvida u vlastiti spis.

Predlažemo da na Imamo pravo znati potražite stranicu dotičnog tijela javne vlasti te s desne strane potražite e-mail službenika za informiranje te pošaljete e-mail putem vaše privatne elektronske pošte, jer ćete time osigurati tajnost osobnih podataka.

Više o ovome možete pročitati putem linka:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org