Karta eksploatacijskih polja mineralnih sirovina (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Agencija za zaštitu okoliša

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Agencija za zaštitu okoliša

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Karta eksploatacijskih polja mineralnih
sirovina - . Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno
članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN
085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu
vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka
putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na
traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: info
Agencija za zaštitu okoliša

Poštovani/poštovana,

 

Ovo je automatska poruka kojom potvrđujemo da je Vaš email zaprimljen u
sustav Agencije za zaštitu okoliša.

 

Djelatnici Odjela za odnose s javnošću poslat će Vam odgovor na upit što
je prije moguće. Molimo uzmite u obzir da na upite odgovaramo redom kojim
su zaprimljeni.

 

Srdačan pozdrav,

Agencija za zaštitu okoliša

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac
Agencija za zaštitu okoliša

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

Podaci iz Karte eksploatacijskih polja mineralnih sirovina javno su
dostupni u standardiziranim web OGC servisima za razmjenu prostornih
podataka (WMS i WFS) na stranici Agencije [1]gis.azo.hr i na nacionalnom
geoportalu infrastrukture prostornih podataka [2]geoportal.nipp.hr

Baza eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina je napravljena
za javni prikaz dostupnih podataka a prilikom izrade nije napravljena
funkcionalnost eksporta podataka u obliku koji ste zatražili. No, postoji
opcija pretrage podataka preko upita te ručnog kopiranja dobivenih
rezultata u excel tablice.

Svi podaci koji su prikazani u bazi dobiveni su od Ministarstva
gospodarstva, Sektor za Rudarstvo te se za dodatne informacije možete
obratiti njima.

 

Srdačan pozdrav,

 

Branka Ilakovac, dipl. novinar

Službenik za informiranje

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Branka Ilakovac,

Hvala vam na odgovoru.

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Postoji li mogucnost da objavite poveznice na "Karte
eksploatacijskih polja mineralnih sirovina javno su
dostupni u standardiziranim web OGC servisima za razmjenu
prostornih
podataka (WMS i WFS)" na portalu otvorenih podataka data.gov.hr?

Naime, portal sluzi kao katalog, i vrlo je tesko pronaci linkove na
WMS i WFS samostalno. Pogledajte na primjeru:
https://datagovau.ideascale.com/a/dtd/Al...

Cekati cu vas odgovor vezano uz objavu kartografskih podataka na
portalu otvorenih podataka data.gov.hr, jer je to jedan dio mog
originalnog zahtjeva.

Nadalje, naveli ste da "Baza eksploatacijskih i istražnih polja
mineralnih sirovina je napravljena
za javni prikaz dostupnih podataka a prilikom izrade nije
napravljena
funkcionalnost eksporta podataka u obliku koji ste zatražili"
Planirate li uvesti tu funkcionalnost, s obirom da ste duzni
ZPPI-jem omoguciti ovakav popis podataka za ponovnu uporabu? Mnoga
tijela su vec od kolovoza kada je nastupio novi zakon vec uveli
mogucnost izvoza podataka u xls/csv obliku. Molio bih vas odgovor
jer sam u svom zahtjevu trazio podatke u obliku pogodnom za ponovnu
uporabu.

Posljednje, s obzirom da imate saznanje koje tijelo javne vlasti
raspolaze podacima koje sam ovim zahtjevom trazio, molim vas da
ustupite ovaj zahtjev tom tijelu, sukladno ZPPI-ju, te oabvijestite
podnositelja zahtjeva o ustupanju zahtjeva. Molio bih vas i da
zamolite u dopicu da tijelo kojem ustupate potvrdi primitak
ustupljenog zahtjeva kako bi buduci odgovori, pozurnice i slicno
putem ove javne internetske platforme bili slani direktno njima.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je Povjerenici izjavljena zalba radi sutnje uprave na zahtjev za ispravak ili dopunu informacija.

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

AZO je odgovorio na zahtjev na moju osobnu elektronsku postu i obavijestio da su trazeni skupovi podataka objavljeni na data.gov.hr portal:

http://data.gov.hr/publisher/agencija-za...

Link to this

Od: info
Agencija za zaštitu okoliša


Attachment 4212 001.pdf
313K Download View as HTML


Poštovani,
 
U prilogu dopisa šaljemo Vam odgovor – veza:  dopis Povjerenice za
informiranje, KLASA:008-04/15-01/520, UR.BROJ: 401-01/05-15-2.
 
Srdačan pozdrav,
 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 
Radnička cesta 80/7
 
10 000 Zagreb
 
P Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.
 
Izjava o odricanju od odgovornosti:
 
Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je zaprimljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba radi "sutnje uprave" kao neosnovana.

Povjerenik u bitnome navodi da s obzirom da je HAOP kao tijelo javne vlasti zaljiteljev zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 28. listopada 2015. godine rijesilo u zakonskom roku iz clanka 29. Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenica za informiranje utvrdila je da nije doslo do tzv. "sutnje uprave", a sam zahtjev je rijesen sukladno odredbama navedenog Zakona te je iz tog razloga zalba zaljitelja neosnovana.

Klasa UP/II-008-07/16-01/103
Urbroj 401-01/21-16-01
Zagreb, 18. travnja 2016.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za zaštitu okoliša može: