Karta eksploatacijskih polja mineralnih sirovina (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Agencija za zaštitu okoliša

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Agencija za zaštitu okoliša

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Karta eksploatacijskih polja mineralnih sirovina - . Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

info, Agencija za zaštitu okoliša

Poštovani/poštovana,

 

Ovo je automatska poruka kojom potvrđujemo da je Vaš email zaprimljen u
sustav Agencije za zaštitu okoliša.

 

Djelatnici Odjela za odnose s javnošću poslat će Vam odgovor na upit što
je prije moguće. Molimo uzmite u obzir da na upite odgovaramo redom kojim
su zaprimljeni.

 

Srdačan pozdrav,

Agencija za zaštitu okoliša

Branka Ilakovac, Agencija za zaštitu okoliša

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

Podaci iz Karte eksploatacijskih polja mineralnih sirovina javno su
dostupni u standardiziranim web OGC servisima za razmjenu prostornih
podataka (WMS i WFS) na stranici Agencije [1]gis.azo.hr i na nacionalnom
geoportalu infrastrukture prostornih podataka [2]geoportal.nipp.hr

Baza eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina je napravljena
za javni prikaz dostupnih podataka a prilikom izrade nije napravljena
funkcionalnost eksporta podataka u obliku koji ste zatražili. No, postoji
opcija pretrage podataka preko upita te ručnog kopiranja dobivenih
rezultata u excel tablice.

Svi podaci koji su prikazani u bazi dobiveni su od Ministarstva
gospodarstva, Sektor za Rudarstvo te se za dodatne informacije možete
obratiti njima.

 

Srdačan pozdrav,

 

Branka Ilakovac, dipl. novinar

Službenik za informiranje

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Branka Ilakovac,

Hvala vam na odgovoru.

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Postoji li mogucnost da objavite poveznice na "Karte eksploatacijskih polja mineralnih sirovina javno su
dostupni u standardiziranim web OGC servisima za razmjenu prostornih
podataka (WMS i WFS)" na portalu otvorenih podataka data.gov.hr?

Naime, portal sluzi kao katalog, i vrlo je tesko pronaci linkove na WMS i WFS samostalno. Pogledajte na primjeru:
https://datagovau.ideascale.com/a/dtd/Al...

Cekati cu vas odgovor vezano uz objavu kartografskih podataka na portalu otvorenih podataka data.gov.hr, jer je to jedan dio mog originalnog zahtjeva.

Nadalje, naveli ste da "Baza eksploatacijskih i istražnih polja mineralnih sirovina je napravljena
za javni prikaz dostupnih podataka a prilikom izrade nije napravljena
funkcionalnost eksporta podataka u obliku koji ste zatražili"
Planirate li uvesti tu funkcionalnost, s obirom da ste duzni ZPPI-jem omoguciti ovakav popis podataka za ponovnu uporabu? Mnoga tijela su vec od kolovoza kada je nastupio novi zakon vec uveli mogucnost izvoza podataka u xls/csv obliku. Molio bih vas odgovor jer sam u svom zahtjevu trazio podatke u obliku pogodnom za ponovnu uporabu.

Posljednje, s obzirom da imate saznanje koje tijelo javne vlasti raspolaze podacima koje sam ovim zahtjevom trazio, molim vas da ustupite ovaj zahtjev tom tijelu, sukladno ZPPI-ju, te oabvijestite podnositelja zahtjeva o ustupanju zahtjeva. Molio bih vas i da zamolite u dopicu da tijelo kojem ustupate potvrdi primitak ustupljenog zahtjeva kako bi buduci odgovori, pozurnice i slicno putem ove javne internetske platforme bili slani direktno njima.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je Povjerenici izjavljena zalba radi sutnje uprave na zahtjev za ispravak ili dopunu informacija.

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

AZO je odgovorio na zahtjev na moju osobnu elektronsku postu i obavijestio da su trazeni skupovi podataka objavljeni na data.gov.hr portal:

http://data.gov.hr/publisher/agencija-za...

info, Agencija za zaštitu okoliša

1 privitaka

Poštovani,
 
U prilogu dopisa šaljemo Vam odgovor – veza:  dopis Povjerenice za
informiranje, KLASA:008-04/15-01/520, UR.BROJ: 401-01/05-15-2.
 
Srdačan pozdrav,
 
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
 
Radnička cesta 80/7
 
10 000 Zagreb
 
P Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.
 
Izjava o odricanju od odgovornosti:
 
Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Danas je zaprimljeno rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija zalba radi "sutnje uprave" kao neosnovana.

Povjerenik u bitnome navodi da s obzirom da je HAOP kao tijelo javne vlasti zaljiteljev zahtjev za ponovnu uporabu informacija od 28. listopada 2015. godine rijesilo u zakonskom roku iz clanka 29. Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenica za informiranje utvrdila je da nije doslo do tzv. "sutnje uprave", a sam zahtjev je rijesen sukladno odredbama navedenog Zakona te je iz tog razloga zalba zaljitelja neosnovana.

Klasa UP/II-008-07/16-01/103
Urbroj 401-01/21-16-01
Zagreb, 18. travnja 2016.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org