Kokoši u proizvodnji jaja 2012-2018

Pisani zahtjev podnositelja ANITA PETROVIĆ za Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: ANITA PETROVIĆ

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,
temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim slijedeće
informacije:

1. Broj kokoši u HR korištenih za proizvodnju jaja od 2012-2018 po
godinama i prema načinu držanja (podni, kavezni, free range).

2. Popis registriranih proizvođača jaja 2017 prema načinu držanja
životinja (podni, kavezni, free range) i količini proizvedenih
jaja.

3. Količina proizvedenih jaja prema načinu držanja kokoši (free
range, podni, kavezni)
- domaća proizvodnja 2017
- uvoz 2017

S poštovanjem,

ANITA PETROVIĆ

Spojite s ovim

Od: pristupinfo
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb


Attachment Upisnik farmi koko i nesilica 30.06.2018.xls
49K Download View as HTML

Attachment Upisnik farmi koko i nesilica prosinac 2015.xls
43K Download View as HTML

Attachment Upisnik farmi koko i nesilica 12 2017.xls
48K Download View as HTML

Attachment Upisnik farmi koko i nesilica 12.2012 I.xls
44K Download View as HTML

Attachment Upisnik farmi koko i nesilica 31 prosinca 2014..xls
42K Download View as HTML

Attachment Upisnik farmi koko i nesilica prosinac 2013.xls
43K Download View as HTML

Attachment Upisnik farmi koko i nesilica prosinac 2016.xls
45K Download View as HTML


*P/7537896*

 

KLASA: UP/I-008-02/18-01/40

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 9. srpnja 2018.

 

Anita Petrović
Putem e-maila: [1][ZPPI #6525 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama, Anita Petrović |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
|---------------+--------------------------------------------------------|
|  |  |
+------------------------------------------------------------------------+

Poštovana gospođo Petrović,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, koji ste podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći podatke o broju kokoši u Hrvatskoj
korištenih za proizvodnju jaja od 2012. do 2018. po godinama i prema
načinu držanja (podni, kavezni, free range), popis registriranih
proizvođača jaja 2017. prema načinu držanja životinja (podni, kavezni,
free range) i količini proizvedenih jaja te količini proizvedenih jaja
prema načinu držanja kokoši (free range, podni, kavezni) u domaćoj
proizvodnji 2017. i uvoz 2017., u nastavku dajemo sljedeći odgovor:

Sukladno članku 23. stavku 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.) u prilogu dopisa
dostavljamo tražene podatke.

U 2017. u Hrvatskoj je proizvedeno 653.901 komada jaja, a uvezeno je 5.832
tona jaja. Napominjemo kako se evidencija o proizvodnji i uvozu jaja ne
vodi prema vrstama proizvodnje.

 

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

Željana Ivanuš

 

 

Prilog: Kao u dopisu

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb može: