Koncesije ribolovnim društvima

Pisani zahtjev podnositelja Darko Podravec za Grad Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Darko Podravec

Za: Grad Zagreb

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na
pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji
definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) tražim da sljedeće informacije dostavite
putem maila:

Važeći koncesijski ugovori potpisani s Športsko ribolovnim društvom
Piškor za gospodarenje šljunčarama Blato i s Športsko ribolovnim
društvom "Pešćenica" za gospodarenje vodama ornitološkog rezervata
Savica , zajedno s pripadajućim prilozima.

S poštovanjem,
Darko Podravec

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb


Attachment image001.png
19K Download

Attachment image003.png
0K Download

Attachment image004.png
1K Download

Attachment image005.png
1K Download

Attachment image006.png
1K Download

Attachment image002.png
9K Download


Poštovani,

 

dana 15. travnja 2019. Službenik za informiranje Grada Zagreba zaprimio je
zahtjev Darka Podraveca, koji zahtjev je podnesen sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i
85/15), nastavno Zakon.

 

Ističe se da podnositelj traži dostavu info kako slijedi:

 

„Važeći koncesijski ugovori potpisani s Športsko ribolovnim društvom
Piškor za gospodarenje šljunčarama Blato i s Športsko ribolovnim društvom
„Pešćenica“ za gospodarenje vodama ornitološkog rezervata Savica, zajedno
s pripadajućim prilozima.“

 

Slijedom navedenog, a obzirom da jezerom Savica upravlja Javna ustanova
Maksimir te da je koncesijski ugovor za gospodarenje šljunčarom Blato
zaključilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske sa Športsko
ribolovnim društvom Piškor, u privitku vam se dostavlja predmetni zahtjev
na nadležno postupanje.

 

Lp,

 

  Senka Čehaja, dipl.iur.
 
[1][IMG] Službenica za informiranje
 
Grad Zagreb T. +38516166293
 
[2]www.zagreb.hr A: Trg Stjepana Radića 1
      10 000 Zagreb, Hrvatska
 
  [3]Description: [4]Description: [5]Description: [6]Description:
Description: Description: Description: cid:[email protected]
Facebook Twitter YouTube

 

 

References

Visible links
1. http://www.zagreb.hr/
2. http://www.zagreb.hr/
3. https://www.facebook.com/zagreb.hr/
4. https://twitter.com/wwwzagrebhr?lang=en
5. https://www.youtube.com/user/lbaltin
6. https://www.instagram.com/milanbandic/?h...

Spojite s ovim

Od: Nika Dolenc


Attachment attachment.png
19K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
1K Download

Attachment attachment.png
1K Download

Attachment attachment.png
1K Download

Attachment attachment.png
29K Download

Attachment attachment.png
9K Download

Attachment Sporazum Pe enica.pdf
2.3M Download View as HTML


Poštovani,

 

temeljem zaprimljenog upita i zahtjeva gospodina Darka Podravca za
dostavom informacija, šaljem odgovor u nastavku:

 

Na 11. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 06. veljače
2014., izmijenjena je  Odluka o osnivanju Javne ustanove „Maksimir“ te je
proširena djelatnost Ustanove na sva zaštićena područja Grada Zagreba
upisanih u Upisnik zaštićenih područja. Tako Javna ustanova upravlja svim
zaštićenim područjima Grada Zagreba, s izuzetkom onih kojima upravlja
Javna ustanova „Park prirode Medvednica“. Naziv ustanove je Javna ustanova
za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, skraćeno Javna
ustanova – Maksimir. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada
Zagreba. (SGGZ3/2014,  [1]http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf). 

Slijedom navedenog Javna ustanova Maksimir ne upravlja šljunčarama Blato.
A zaštićeno područje Savica, nije ornitološki rezervat, već se vodi kao
značajni krajobraz. Sa ŠRD Pešćenica Javna ustanova Maksimir ima sporazum
o suradnji koji dostavljamo u privitku, a za sva ostala pitanja vezano uz
gospodarenje vodama morati ćete kontaktirati SRD Pešćenicu.

 

S poštovanjem,

[2]cid:[email protected]

                Nika Dolenc

       dr.sc. Nika Dolenc

voditeljica Odsjeka za razvojne programe,

projekte, turizam i promidžbu

Javna ustanova - Maksimir

Maksimirski perivoj  1

HR-10000 Zagreb

E-mail: [3][e-mail adresa]

Tel: 01/2317847

[broj mobitela]/416674

 

 

From: Pristup informacijama gradonačelnika
[mailto:[Grad Zagreb e-mail za zahtjeve]]
Sent: Monday, April 15, 2019 10:39 AM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]
Cc: [ZPPI #6972 email]
Subject: Zahtjev za pristup info - Darko Podravec - ustupa se

 

Poštovani,

 

dana 15. travnja 2019. Službenik za informiranje Grada Zagreba zaprimio je
zahtjev Darka Podraveca, koji zahtjev je podnesen sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i
85/15), nastavno Zakon.

 

Ističe se da podnositelj traži dostavu info kako slijedi:

 

„Važeći koncesijski ugovori potpisani s Športsko ribolovnim društvom
Piškor za gospodarenje šljunčarama Blato i s Športsko ribolovnim društvom
„Pešćenica“ za gospodarenje vodama ornitološkog rezervata Savica, zajedno
s pripadajućim prilozima.“

 

Slijedom navedenog, a obzirom da jezerom Savica upravlja Javna ustanova
Maksimir te da je koncesijski ugovor za gospodarenje šljunčarom Blato
zaključilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske sa Športsko
ribolovnim društvom Piškor, u privitku vam se dostavlja predmetni zahtjev
na nadležno postupanje.

 

Lp,

 

  Senka Čehaja, dipl.iur.
 
[4][IMG] Službenica za informiranje
 
Grad Zagreb T. +38516166293
 
[5]www.zagreb.hr A: Trg Stjepana Radića 1
      10 000 Zagreb, Hrvatska
 
  [6]Description: [7]Description: [8]Description: [9]Description:
Description: Description: Description: cid:[email protected]
Facebook Twitter YouTube

 

 

References

Visible links
1. http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.zagreb.hr/
5. http://www.zagreb.hr/
6. https://www.facebook.com/zagreb.hr/
7. https://twitter.com/wwwzagrebhr?lang=en
8. https://www.youtube.com/user/lbaltin
9. https://www.instagram.com/milanbandic/?h...

Spojite s ovim

Od: Nika Dolenc


Attachment attachment.png
19K Download

Attachment attachment.png
0K Download

Attachment attachment.png
1K Download

Attachment attachment.png
1K Download

Attachment attachment.png
1K Download

Attachment attachment.png
29K Download

Attachment attachment.png
9K Download

Attachment Sporazum Pe enica.pdf
2.3M Download View as HTML


Poštovani,

 

temeljem zaprimljenog upita i zahtjeva gospodina Darka Podravca za
dostavom informacija, šaljem odgovor u nastavku:

 

Na 11. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 06. veljače
2014., izmijenjena je  Odluka o osnivanju Javne ustanove „Maksimir“ te je
proširena djelatnost Ustanove na sva zaštićena područja Grada Zagreba
upisanih u Upisnik zaštićenih područja. Tako Javna ustanova upravlja svim
zaštićenim područjima Grada Zagreba, s izuzetkom onih kojima upravlja
Javna ustanova „Park prirode Medvednica“. Naziv ustanove je Javna ustanova
za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, skraćeno Javna
ustanova – Maksimir. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Grada
Zagreba. (SGGZ3/2014,  [1]http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf). 

Slijedom navedenog Javna ustanova Maksimir ne upravlja šljunčarama Blato.
A zaštićeno područje Savica, nije ornitološki rezervat, već se vodi kao
značajni krajobraz. Sa ŠRD Pešćenica Javna ustanova Maksimir ima sporazum
o suradnji koji dostavljamo u privitku, a za sva ostala pitanja vezano uz
gospodarenje vodama morati ćete kontaktirati SRD Pešćenicu.

 

S poštovanjem,

[2]cid:[email protected]

                Nika Dolenc

       dr.sc. Nika Dolenc

voditeljica Odsjeka za razvojne programe,

projekte, turizam i promidžbu

Javna ustanova - Maksimir

Maksimirski perivoj  1

HR-10000 Zagreb

E-mail: [3][e-mail adresa]

Tel: 01/2317847

[broj mobitela]/416674

 

 

From: Pristup informacijama gradonačelnika
[mailto:[Grad Zagreb e-mail za zahtjeve]]
Sent: Monday, April 15, 2019 10:39 AM
To: [e-mail adresa]; [e-mail adresa]
Cc: [ZPPI #6972 email]
Subject: Zahtjev za pristup info - Darko Podravec - ustupa se

 

Poštovani,

 

dana 15. travnja 2019. Službenik za informiranje Grada Zagreba zaprimio je
zahtjev Darka Podraveca, koji zahtjev je podnesen sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13 i
85/15), nastavno Zakon.

 

Ističe se da podnositelj traži dostavu info kako slijedi:

 

„Važeći koncesijski ugovori potpisani s Športsko ribolovnim društvom
Piškor za gospodarenje šljunčarama Blato i s Športsko ribolovnim društvom
„Pešćenica“ za gospodarenje vodama ornitološkog rezervata Savica, zajedno
s pripadajućim prilozima.“

 

Slijedom navedenog, a obzirom da jezerom Savica upravlja Javna ustanova
Maksimir te da je koncesijski ugovor za gospodarenje šljunčarom Blato
zaključilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske sa Športsko
ribolovnim društvom Piškor, u privitku vam se dostavlja predmetni zahtjev
na nadležno postupanje.

 

Lp,

 

  Senka Čehaja, dipl.iur.
 
[4][IMG] Službenica za informiranje
 
Grad Zagreb T. +38516166293
 
[5]www.zagreb.hr A: Trg Stjepana Radića 1
      10 000 Zagreb, Hrvatska
 
  [6]Description: [7]Description: [8]Description: [9]Description:
Description: Description: Description: cid:[email protected]
Facebook Twitter YouTube

 

 

References

Visible links
1. http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf
3. mailto:[e-mail adresa]
4. http://www.zagreb.hr/
5. http://www.zagreb.hr/
6. https://www.facebook.com/zagreb.hr/
7. https://twitter.com/wwwzagrebhr?lang=en
8. https://www.youtube.com/user/lbaltin
9. https://www.instagram.com/milanbandic/?h...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: