Naknada za oduzetu imovinu RKT Župa sv. Marka evanđeliste

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Grad Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Melisa Skender

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim informacije:
- Zahtjev za povrat zemljišta RKT Župe sv. Marka evanđeliste iz
Zagreba u naselju Kruge, označenog prema staroj izmjeri kao z.k.č.
3717 k.o. Grad Zagreb, površine 7495 m2, koje prema novoj izmjeri
danas odgovara dijelovima z.k.č. 1756 i 5549/1, te cijeloj 1767,
sve k.o. Trnje pod KLASOM: UP/I-942-01/97-01/1900
- Rješenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za imovinsko-pravne
poslove, Središnji odsjek, klasa: UP/I-942-01/97-01/1900, urbroj:
251-14-02/104-10-87 od 7. rujna 2010. godine prema kojem je RKT
Župi sv. Marka evanđeliste iz Zagreba, utvrđeno pravo na naknadu za
oduzete stanove u Zagrebu i popis stanova

Sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš
odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev.

S poštovanjem,
Melisa Skender

Spojite s ovim

Administratorica Sonja - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a čl. 25. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Od: Melisa Skender

Za: Grad Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti
Grad Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Naknada za oduzetu
imovinu RKT Župa sv. Marka evanđeliste'.

- Zahtjev za povrat zemljišta RKT Župe sv. Marka evanđeliste iz
Zagreba u naselju Kruge, označenog prema staroj izmjeri kao z.k.č.
3717 k.o. Grad Zagreb, površine 7495 m2, koje prema novoj izmjeri
danas odgovara dijelovima z.k.č. 1756 i 5549/1, te cijeloj 1767,
sve k.o. Trnje pod KLASOM: UP/I-942-01/97-01/1900
- Rješenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za imovinsko-pravne
poslove, Središnji odsjek, klasa: UP/I-942-01/97-01/1900, urbroj:
251-14-02/104-10-87 od 7. rujna 2010. godine prema kojem je RKT
Župi sv. Marka evanđeliste iz Zagreba, utvrđeno pravo na naknadu za
oduzete stanove u Zagrebu i popis stanova

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je
javno na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/nakna...

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb


Attachment Melisa Skender Djelomi no rje enje.pdf
4.1M Download View as HTML

Attachment Melisa Skender Zahtjev.pdf
3.4M Download View as HTML


Poštovana gospođo Skender,

temeljem čl.23.st.1.t.1 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Vam dostavljam scanove Zahtjeva i Djelomičnog rješenja, a sukladno Vašem zahtjevu.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: