Naknada za oduzetu imovinu RKT Župa sv. Marka evanđeliste

Melisa Skender je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim informacije:
- Zahtjev za povrat zemljišta RKT Župe sv. Marka evanđeliste iz Zagreba u naselju Kruge, označenog prema staroj izmjeri kao z.k.č. 3717 k.o. Grad Zagreb, površine 7495 m2, koje prema novoj izmjeri danas odgovara dijelovima z.k.č. 1756 i 5549/1, te cijeloj 1767, sve k.o. Trnje pod KLASOM: UP/I-942-01/97-01/1900
- Rješenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove, Središnji odsjek, klasa: UP/I-942-01/97-01/1900, urbroj: 251-14-02/104-10-87 od 7. rujna 2010. godine prema kojem je RKT Župi sv. Marka evanđeliste iz Zagreba, utvrđeno pravo na naknadu za oduzete stanove u Zagrebu i popis stanova

Sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev.

S poštovanjem,
Melisa Skender

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a čl. 25. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Za: Grad Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Grad Zagreb koje se bavi mojim zahtjevom 'Naknada za oduzetu imovinu RKT Župa sv. Marka evanđeliste'.

- Zahtjev za povrat zemljišta RKT Župe sv. Marka evanđeliste iz
Zagreba u naselju Kruge, označenog prema staroj izmjeri kao z.k.č.
3717 k.o. Grad Zagreb, površine 7495 m2, koje prema novoj izmjeri
danas odgovara dijelovima z.k.č. 1756 i 5549/1, te cijeloj 1767,
sve k.o. Trnje pod KLASOM: UP/I-942-01/97-01/1900
- Rješenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za imovinsko-pravne
poslove, Središnji odsjek, klasa: UP/I-942-01/97-01/1900, urbroj:
251-14-02/104-10-87 od 7. rujna 2010. godine prema kojem je RKT
Župi sv. Marka evanđeliste iz Zagreba, utvrđeno pravo na naknadu za
oduzete stanove u Zagrebu i popis stanova

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/nakna...

S poštovanjem,

Melisa Skender

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

2 privitaka

Poštovana gospođo Skender,

temeljem čl.23.st.1.t.1 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Vam dostavljam scanove Zahtjeva i Djelomičnog rješenja, a sukladno Vašem zahtjevu.

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove