Otvaranje baze podataka - Registar ustanova iz sustava znanosti

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) Registar
ustanova iz sustava znanosti. Također želio bih vas podsjetiti da
ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN
25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,

Molim vas potvrdite primitak mog zahtjeva poslan 21.07.2015.

Saljem vam prijateljski podsjetnik za odgovor na moj zahtjev za
pristup informacijama koji jos nije odgovoren a uskoro istjece
zakonski rok za odgovor.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Gabrijela Bagarić

Poštovani,

Mzos je zaprimio zahtjev za pristup informacijama.

Službenica za informiranje

Poslano s pametnog telefona Samsung Galaxy.

-------- Izvorna poruka --------
Šalje: Miroslav Schlossberg <[ZPPI #575 email]>
Datum:06.08.2015. 04:39 (GMT-08:00)
To: Gabrijela Bagarić <[email address]>, ppi <[MZOS e-mail za zahtjeve]>
Cc:
Naslov: Otvaranje baze podataka - Registar ustanova iz sustava znanosti

Postovani,

 

Molim vas potvrdite primitak zahtjeva za pristup informacijama poslan
21.07.2015.

 

Hvala,

Miroslav

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je Povjereniku za informiranje izjavljena žalba radi šutnje uprave.

Link to this

Od: uzoj


Attachment Copy of Znanstvene organizacije po tipu i podru ju zajedno.xlsx
20K Download View as HTML


Poštovani,

 

sukladno Vašem zahtjevu, u privitku Vam dostavljamo podatke o znanstvenim
organizacijama u Excel dokumentu.

 

S poštovanjem,

 

Ured za odnose s javnošću

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

 

 

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani uzoj,

Nazalost, zaprimio sam samo djelomicne informacije:
- maticni broj
- Naziv
- Tip Ustanove
- Znanstvena područja.

Sukladno Pravilniku o upisniku Znanstvenih ustanova
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...),
Članak 3.
Upisnik znanstvenih organizacija u elektroničkom obliku sadrži
sljedeće podatke o znanstvenoj organizaciji ili drugoj prav­noj
osobi:
1. matični broj upisa u Upisnik;
2. matični broj upisa u sudski registar;
3. naziv i sjedište (adresa, telefon, telefaks, e-pošta, URL);
4. naziv i sjedište osnivača;
5. javna ili privatna znanstvena organizacija ili druga pravna
osoba;
6. vrsta ustanove (visoko učilište, javni znanstveni institut,
znanstveni institut, druga pravna osoba, ustanova od posebnog
značaja za Republiku Hrvatsku);
7. podatke o čelniku znanstvene organizacije (ime i prezime,
titula, funkcija, datum stupanja na funkciju i trajanje mandata,
matični broj upisa iz Upisnika znanstvenika);
8. pripadnost sveučilištu;
9. broj i datum dopusnice;
10. šifra djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti;
11. naziv, broj i datum akta o osnivanju te datum početka rada,
12. pravni prednici znanstvene organizacije;
13. unutarnje ustrojstvo i tijela upravljanja;
14. podatke o znanstvenim područjima i poljima u kojima se obavlja
znanstvena djelatnost;
15. broj i datum rješenja o ovlaštenju za provođenje dijela
postupka izbora u znanstveno zvanje;
16. podatke o zaposlenicima znanstvene organizacije iz član­ka 39.
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem
tekstu: Zakon), kako slijedi:
a) podaci o zaposlenicima koji su upisani u Upisnik znanstvenika,
b) podaci o ostalim zaposlenicima (ime, prezime, zvanje i
za­ni­­­manje);
17. podatke o djelatnicima koji obavljaju znanstvenu djelatnost u
drugim pravnim osobama: ime i prezime, matični broj iz Upisnika
znanstvenika.

Molim vas nadopunu informacija tako da dokument koji posaljete
sadrzi sve informacije propisane Pravilnikom, clanak 3, izuzev
podataka koji sukladno drugim zakonima ne smiju biti javno
objavljena (npr. Zakon o zastiti osobnih podataka).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani uzoj,

Ljubazno vas molim, potvrdite primitak moje poruke za dopunu vaseg
odgovora poslanu 18. kolovoza 2015.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: ppi


Attachment Popis znastvenih ustanova.xltx
42K Download


Poštovani,

 

u privitku dostavljamo popis ustanova iz sustava znanosti s dodatnim
podacima.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Dana 20. listopada 2015. zaprimljeno je od Povjerenika za informiranje Rjesenje o obustavljanju postupka povodom zalbe (iz razloga jer je tijelo u medjuvremenu odgovorilo sto je i razvidno na ovoj stranici).

KLASA: UP/II-008-07/15-01/401
URBROJ: 401-01/21-15-01

Link to this

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani ppi,

Hvala vam na dostavljenoj datoteci "Popis znastvenih
ustanova.xltx".

Molim vas takodjer odgovor na preostali dio zahtjeva:

- link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka (link
gdje se nalazi trazeni skup podataka na data.gov.hr portalu).

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani ppi,

Istekao je zakonski rok za dostavu informacija, odnosno očitovanje
o zahtjevu kojeg sam uputio 18. studenog 2015.

Molim Vas da mi bez odgode odgovorite na upućeni zahtjev za
ispravak ili dopunu indormacija: U protivnom ću biti primoran
podnijeti
žalbu Povjerenici za informiranje zbog kršenja ustavnog prava na
pristup informacijama.

U išekivanju odgovora,
S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Zaprimljen je odgovor HZJZ-a povodom moje zalbe radi ogluhe tijela na moj zahtjev.

Ur. broj 80/975/1-16
11. travnja 2016.

U obrazlozenju naslovljenom za Povjerenika za informiranje, HZJZ objasnjava razloge ogluhe:

HZJZ vodi Registar zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih ordinacija temelhem clanka 100. Zakona o zdravstvenoj zastiti i to za potrebe nadleznog Ministarstva zdravlja te drzavnog osiguravatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

HZJZ vodi navedeni Registar upisom i obradom podataka koje mu dostavlja Ministarstvo zdravlja i to Rjesenja Trgovackog suda o izvrsenom upisu ustanove ili trgovackog drustva registriranih za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Sudski registar, odnosno Rjesenja Ministarstva zdravlja o dozvoli otvaranja privatne zdravstvene ordinacije ili laboratorija, odnosno njihovom zatvaranju.

Registar koji vodi HZJZ nije javni registar kojim bi se odredenom pravnom subjektu u djelatnosti zdravstva odredjivala pravna osobnost ni bilo kakva prava vec sluzi za potrebe organizacije zdravstvene zastite i njegovog pracenja.

Navedeni Registar dio je Provedbenog plana statistickih istrazivanja te kao takvo podlijeze i propisima Zakona o sluzbenoj statistici (NN 103/03, 79/09 i 59/12). Nacelo statisticke povjerljivosti podrazumijeva zastitu povjerljivih podataka koji se odnose na individualnu statisticku jedinicu, koji se prikazuju izravno za statisticke svrhe ili neizravno iz administrativnih ili drugih izvora ukljucuje zabranu koristenja prikupljenih statistickih podataka za nestatisticke svrhe te njihovo nezakonito otkrivanje.

...

Iz razloga sto su podnositelju zahtjeva na slicne zahtjeve vec dostavljani odgovori, HZJZ niej odgovorio na postavljeni zahtjev.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: