Za: Hrvatske šume, Zagreb

Molio bih Vas popis šumskih gospodarskih osnova na području Uprava šuma Vinkovci , Našice , Nova gradiška , Osijek , Bjelovar i Sisak u kojima je dozvoljeno pašarenje u šumama sukladno Zakonu o šumama.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

Poštovani,

Molim Vas da za potrebe ispravnog vođenja Upisnika zahtjeva za pristup informacijama, a propisano Zakonom o pravu na pristup informacijama, dostavite ovom tijelu javne vlasti i adresu podnositelja zahtjeva.

S poštovanjem,

Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Mob. 098/445 896; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Za: Irena Devčić
Poštovana gospođo Irena nekoliko godina mailom tražim
raznorazne podatke od različitih institucija i nikada nitko izuzev
Vas i Hrvatskih šuma nije tražio moje podatke zbog pravilnog
vođenja evidencije , a ako ste Vi u pravu tada sve ostale
institucije ne pravilno vode evidencije.
Ukoliko je Vaš uvjet moja adresa : Ilija Tikvić , [poštanska adresa],
[poštanska adresa]

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

1 privitaka

[Subject only] RE: Pašarenje u šumama

prikazati citirane dijelove

Tomislav Kovačević, Hrvatske šume, Zagreb

2 privitaka

Pozdrav školskom , Ilija Tikvić J

 

[1]cid:[email protected]

Tomislav Kovačević

Pomoćnik revirnika – poslovođa (HsPRO)

mobitel: +385 (098) 347 657

e-pošta: [2][e-mail adresa]

UŠP Vinkovci , Šumarija Županja

 

Hrvatske šume d.o.o. nositelj su
prestižnog FSC^® certifikata za
gospodarenje šumama.

[3]cid:[email protected]   Šume su naše najveće prirodno
bogatstvo. Čuvajmo naše šume
zajedno

i ovu poruku ispišite samo ako je
to neophodno.

 

 

 

 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloga sadržanih u poruci namijenjen je
isključivo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim
osobama, tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog
podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga,
a koji su navedeni kao primatelji. Svako neovlašteno korištenje,
objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje,
distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe ove
poruke je zabranjeno. HŠ d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u
poruci.
DISCLAIMER:

The content of this message and any attachments contained in the message
is intended exclusively for official purposes and may be available only to
those individuals, bodies and legal persons listed as recipients who have
the need to use such information for official purposes and for carrying
out tasks within their competence. Any unauthorized use, disclosure,
processing, modification, reproduction, display, transmission,
distribution, recording, or any other form of unauthorized use of this
message is prohibited. HŠ Ltd. does not accept any responsibility for any
damage arising from the use of this email or attachments.

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/h-c...

Irena Devčić, Hrvatske šume, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Na Vaš Zahtjev za pristup informacijama dostavljamo Vam tražene podatke.

Ulica kneza Branimira 1, Zagreb

mr.sc.Irena Devčić
Stručna suradnica za informiranje
Mob. 098/445 896; VPN. 21728

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org