Plan navodnjavanja

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Vukovarsko-srijemska županija

Zahtjev je uspješan.

Od: Ilija Tikvić

Za: Vukovarsko-srijemska županija
Molim Vas da mi u pdf dostavite zadnje izvješće o realizaciji Plana
navodnjavanja županije vukovarsko-srijemske , a koje je prihvatila
županijska skupština.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Marija Prša
Vukovarsko-srijemska županija


Attachment Ilija Tikvi PPI Izvje e o realizaciji Plana navodnjavanja VS.PDF.pdf
48K Download View as HTML

Attachment To ka 9.NAPNAV u Vukovarsko srijemskoj upaniji.docx
54K Download View as HTML


Marija Prša
referentica za poslove protokola
URED ŽUPANA
------------------------------------------------
Vukovarsko-srijemska županija
Županijska 9, 32 000 Vukovar
E-mail: [e-mail adresa]
Tel/Fax: 032 454 207
Mob. 092 156 3449

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vukovarsko-srijemska županija može: