Podaci o zapošljavanju državnih službenika

Pisani zahtjev podnositelja Mladen Petrović za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Mladen Petrović

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

molim da mi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama dostavite sljedeće podatke:
1. Koliko je ukupno novozaposlenih državnih službenika u Vašem
Ministarstvu od početka 2018. godine na temelju provedenog javnog
natječaja
2. Koliko je ukupno službenika premješteno iz drugih državnih i
javnih tijela u vaše Ministarstvo od početka 2018. godine. Pritom
molim i podatak iz kojih tijela je tijekom 2018. godine u vaše
Ministarstvo vršen premještaj službenika te koliko službenika je
premješteno iz svakog od tih tijela.

S poštovanjem,

Mladen Petrović

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment mladen petrovi informacija.pdf
124K Download View as HTML


Poštovani,

U privitku dostavljamo dopis Službenice za informiranje.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: