Pojednostavljeni rudarski projekt za istražnu bušotinu Severovci-1, na istražnom prostoru DR-02

Pisani zahtjev podnositelja Gđa. Šimić za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, iz tijela Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb trebali su odgovoriti brzo i do (detalji)

Od: Gđa. Šimić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Ovim zahtjevom tražim da se dostavi
pojednostavljeni rudarski projekt za istražnu bušotinu
Severovci-1, prema kojem je Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike izdalo potvrdu za početak radova u 2017. godini.

S poštovanjem,
Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment g a imi.pdf
531K Download View as HTML


Poštovana,

 

U prilogu dostavljamo dopis.

 

 

S poštovanjem,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Dostavlja se traženi ispravak nedostataka fizičke adrese
podnositelja zahtjeva;
[osobno ime], [osobna informacija]

Molim odgovor dostaviti na elektronsku poštu putem koje je
dostavljen zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org
adresa) jer je tako propisano ZPPI-om.
Poveznica na zahtjev:
http://imamopravoznati.org/request/pojed...

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment Obavijest imi.pdf
414K Download View as HTML


Poštovana,

U privitku Vam dostavljamo obavijest službenice za informiranje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Ivana Palinić Galović, dipl. iur.
Upravni savjetnik
Radnička cesta 80/22
10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4866-149
fax  +385 1 3717 149
e-mail: [e-mail adresa]
www.mzoe.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Dobar dan,
sljedeće pitanje je nastavno na odgovor službenice za informiranje
Kristine Tekić od 6. travnja 2018.

Je li zadaća povjerenika za informiranje pridobiti, ako je potrebna
, suglasnost drugog tijela za uvid u dokument u sklopu zadaće
povjerenika prema članku 13 stavku 1 i 3 Zakona o pravu na pristup
informacijama kako bi se informacija dostavila podnositelju-ci?
Sam Zakon o pravu na pristup informacijama ne spominje slučaj
potrebnosti suglasnosti od drugog tijela kojeg se informacija tiče.

Tražim da povjerenik za informiranje pridobije suglasnost, kako bi
pomogao meni kao podnositeljici zahtjeva , te kako bi mi se
zatražena informacija mogla dostaviti.

Lijepi pozdrav,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Molim dostaviti rudarski projekt Severovci-1, a da se cenzurira dio
teksta koji se odnosi na bilance rezervi i predstavlja poslovnu
tajnu, a ostatak projekta ostavi preglednim i čitljivim, prema
članku 15 stavak 5 ZZPI-a.
Informaciju dostaviti elektroničkim putem na adresu za odgovor.

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: