Pojednostavljeni rudarski projekt za istražnu bušotinu Severovci-1, na istražnom prostoru DR-02

Pisani zahtjev podnositelja Gđa. Šimić za Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Gđa. Šimić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Ovim zahtjevom tražim da se dostavi
pojednostavljeni rudarski projekt za istražnu bušotinu
Severovci-1, prema kojem je Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike izdalo potvrdu za početak radova u 2017. godini.

S poštovanjem,
Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment g a imi.pdf
531K Download View as HTML


Poštovana,

 

U prilogu dostavljamo dopis.

 

 

S poštovanjem,

 

Katarina Ljubos

Pristup informacijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Dostavlja se traženi ispravak nedostataka fizičke adrese
podnositelja zahtjeva;
[osobno ime], [osobna informacija]

Molim odgovor dostaviti na elektronsku poštu putem koje je
dostavljen zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org
adresa) jer je tako propisano ZPPI-om.
Poveznica na zahtjev:
http://imamopravoznati.org/request/pojed...

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment Obavijest imi.pdf
414K Download View as HTML


Poštovana,

U privitku Vam dostavljamo obavijest službenice za informiranje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Ministry of Environment and Energy
Ivana Palinić Galović, dipl. iur.
Upravni savjetnik
Radnička cesta 80/22
10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4866-149
fax  +385 1 3717 149
e-mail: [e-mail adresa]
www.mzoe.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Dobar dan,
sljedeće pitanje je nastavno na odgovor službenice za informiranje
Kristine Tekić od 6. travnja 2018.

Je li zadaća povjerenika za informiranje pridobiti, ako je potrebna
, suglasnost drugog tijela za uvid u dokument u sklopu zadaće
povjerenika prema članku 13 stavku 1 i 3 Zakona o pravu na pristup
informacijama kako bi se informacija dostavila podnositelju-ci?
Sam Zakon o pravu na pristup informacijama ne spominje slučaj
potrebnosti suglasnosti od drugog tijela kojeg se informacija tiče.

Tražim da povjerenik za informiranje pridobije suglasnost, kako bi
pomogao meni kao podnositeljici zahtjeva , te kako bi mi se
zatražena informacija mogla dostaviti.

Lijepi pozdrav,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Molim dostaviti rudarski projekt Severovci-1, a da se cenzurira dio
teksta koji se odnosi na bilance rezervi i predstavlja poslovnu
tajnu, a ostatak projekta ostavi preglednim i čitljivim, prema
članku 15 stavak 5 ZZPI-a.
Informaciju dostaviti elektroničkim putem na adresu za odgovor.

S poštovanjem,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Pitanje i odgovor vezan uz ovaj predmet prava na pristup informacijama:
http://diskurs.open.hr/t/suglasnost-drug...

Link to this

Od: Gđa. Šimić

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb koje se bavi
mojim zahtjevom 'Pojednostavljeni rudarski projekt za istražnu
bušotinu Severovci-1, na istražnom prostoru DR-02'.

Zahtjev je podnesen 22.03.2018. i njime se traži dokument za koji
sam potom obaviještena da sadrži poslovnu informaciju drugog
tijela. Zatraženi dokument nije dostavljen u roku . Dostavljen je
odgovor Ministarstva u kojem stoji da zatraženi dokument sadrži
poslovnu tajnu drugog tijela te da ja trebam kontaktirati to drugo
tijelo, a prema članku 21. Zakona o pravu na pristup informacijama
NN 25/2013 Ministarstvo je bilo dužno bez odgode, a najkasnije u
roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome
tijelu, poduzeti potreban korak u pogledu dostavljanja informacije,
a o čemu je trebalo obavijestiti mene kao podnositeljicu zahtjeva.
Ministarstvo je bilo dužno nadalje prema tome u roku od 15 dana od
podnošenja zahtjeva odlučiti kako će podnositeljici zahtjeva
dostaviti zatraženi dokument s obzirom na poslovnu informaciju koju
on sadrži; npr. cenzurirati linije teksta koje se odnose isključivo
na bilance mineralnih rezervi a da pritom sav ostali tekst
rudarskog projekta ostane pregledan i čitljiv prema članku 15
stavak 5 ZZPI-a NN 25/2013.
Došlo je do zakašnjenja u postupanju i kršenju članka 21. ZPPI NN
25/2013, stoga na današnji dan 27.04.2018. tražim da Ministarstvo
zaštite okoliša i energetike i ured službenika za informiranje
dalje postupi prema Zakonu o pravu na pristup na informacijama NN
25/2013 te da se postupak riješi.

Potpuna povijest mog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je
javno na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/pojed...

Zahvaljujem na odgovoru,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Zaprimila sam poštanskim putem dopis koji je Ministarstvo 2.
svibnja uputilo Ini d.d. , a kojim ustupa Ini d.d. moj zahtjev za
rudarski projekt za istražnu bušotinu Severovci-1.

Molim da isti dopis objavite na stranici zahtjeva
http://imamopravoznati.org/request/pojed...

Potrebno je da odgovore i dopise šaljete isključivo na elektronsku
adresu za odgovor putem platforme s koje je zahtjev i upućen,
sukladno ZPPI-u, te da ubuduće svi odgovori i dopisi stižu na
elektronsku adresu za odgovor (@imamopravoznati.org adresu).

Isto tako i obavijest o budućem odgovoru Ine d.d. na dopis
Ministarstva od 2. svibnja o ustupanju zahtjeva isključivo poslati
na elektronsku adresu za odgovor.

Nadalje, s obzirom da je Ministarstvo u posjedu traženog dokumenta,
mora, uz modifikaciju koja se tiče bilanca rezervi primjenjivanjem
članka 15., stavka, 5 ZPPI-a. , dostaviti na elektronsku adresu na
odgovor presliku dokumenta prema članku 17., stavku 1, podstavak
2., tj. elektronsku presliku dokumenta što znači skenirani dokument
jer se radi o slanju na elektronsku adresu u ovom zahtjevu.

Zahvaljujem

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Molim službenicu za informiranje Ministarstva zaštite okoliša i
energetike da odgovorom na ovoj platformi ostavi kontakt službenika
za informiranje u Ini d.d. kojem je zahtjev proslijeđen.

Zahtjev je 2. svibnja proslijeđen trgovačkom društvu Ina-industrija
nafte d.d.
Od ustupanja je proteklo pet mjeseci, odgovor od Ine d.d. još nije
stigao na elektronsku adresu za odgovor.
Službenik za informiranje u Ini d.d. je nepoznat.
Niti na obavijesti Ministarstva o proslijeđivanju zahtjeva nije
navedeno ime i prezime službenika za informiranje; te se time
stavlja u pitanje postojanje osobe na funkciji koja bi taj zahtjev
zaprimila te time i proslijeđivanje ovog zahtjeva od strane
Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Na internetskim stranicama trgovačkog društva kojem je Ministarstvo
zahtjev proslijedilo nije naznačen kontakt niti funkcija službenika
za informiranje, a telefonskim upitom nije pronađen službenik za
informiranje u Ini d.d.

Potpuna povijest ovog zahtjeva i sva korespondencija dostupna je
javno na ovoj internetskoj adresi:
http://imamopravoznati.org/request/pojed...

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovana,

S obzirom da je Vaš zahtjev za pristup informacijama 2. svibnja 2018. ustupljen u rješavanje tvrtki INA-Industrija nafte d.d., nemamo informaciju o tome tko je rješavatelj u tom predmetu u predmetnoj tvrtki.

S poštovanjem,

Marina Balaško Ivančić

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Gđa. Šimić

Za: Pristup Informacijama

Zatraženo je bilo Ime i prezime službenika za informiranje u Ini
d.d. kojemu je službenica za informiranje iz Ministarstva zaštite
okoliša i energetike bila ustupila zahtjev .

Molim da ovdje u odgovoru na platformi objavite ime službenika za
informiranje Ine d.d., kako bismo ga uvrstili na popis službenika
za informiranje dostupan svima.

Unaprijed zahvaljujem

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Od: Pristup Informacijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb


Attachment image001.png
3K Download


Poštovana,

 

nemamo informacija o osobi koja je u tvrtki INA -Industrija nafte d.d.
imenovana povjerenikom za informiranje te vam predlažemo da se vezano za
navedeno obratite tvrtki INA - Industrija nafte d.d.

 

Ustupljeni zahtjev za pristup informacijama od 2. svibnja 2018. godine je
upravo stoga adresiran na tvrtku INA- Industrija nafte d.d., Avenija
Većeslava Holjevca 10, 10000 Zagreb, n/p službenik za informiranje.

 

Lijep pozdrav,

 

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.hr

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb može: