Popis prisutnih invazivnih vrsta

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: David Tadis

Za: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi:

- popis prisutnih invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj

Dostavite informacije elektronski na ovu adresu.

Moguce je da se popis stalno mijenja, azurira i nadograduje te se
ovim zahtjevom ne trazi poseban tretman, vec popis u postojecem
obliku kakvog ga s danasnjim danom imate.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

David Tadis - komentar ()

Smjernice za aktivnosti vezane uz podizanje svijesti javnosti, istraživanje, kontrolu, sprječavanje širenja i uklanjanje stranih vrsta iz prirode zadane su Strategijom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08). One predstavljaju okvir za borbu protiv invazivnih stranih vrsta.

Kao najbitnije aktivnosti koje je potrebno provoditi ističu se:

- izrada popisa prisutnih invazivnih vrsta,
- utvrđivanje njihove rasprostranjenosti i sustavno praćenje stanja populacija,
- provođenje programa uklanjanja, suradnja s drugim sektorima u cilju sprječavanja unosa u prirodu te
- provođenje kontinuirane edukacije šire javnosti o invazivnim vrstama.

Na webu nisu objavljeni podaci:
http://www.invazivnevrste.hr/?page_id=145

Link to this

Od: Branka Ilakovac


Attachment vrste Unijin popis.xlsx
14K Download View as HTML

Attachment FCD.xlsx
10K Download View as HTML


Ur. broj: 427-30-10-16-509/20

Datum: 20.05.2016.

 

Poštovani gospodine Tadis,

 

Vezano uz Zahtjev prema Zakonu o pravu na pristup informacijama koji ste
poslali Hrvatskoj agenciji za okoliša i prirodu, prosljeđujem Vam
informacije i tumačenje, kako slijedi.

 

Službeni popis invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj, tzv. „crna
lista“ (popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u RH)
još nije donesen. Pravilnik koji će sadržavati navedeni popis u postupku
je izrade i njegovo se donošenje očekuje krajem 2016. godine.

 

Popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj
Uniji („Unijin popis“) propisan temeljem članka 4. Uredbe (EU) br.
1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih
stranih vrsta, također još nije donesen. Njegovo se službeno donošenje
očekuje vrlo brzo budući da je bio predviđen za početak 2016. godine i
nacrt je završen (u njegovoj izradi sudjelovala je i RH). Provedbeni akt
koji će sadržavati navedeni popis bit će objavljen na EUR-Lex-u i stupit
će na snagu 20 dana od dana donošenja. Neslužbeni popis nalazi se u
privitku ove elektroničke pošte, a procjene rizika invazivnosti za
pojedine vrste s popisa javno su dostupne na stranicama Europske komisije
[1]http://ec.europa.eu/environment/nature/i... .

 

Prisutnost stranih vrsta na području RH (strana vrsta = vrsta koja
prirodno nije obitavala u određenom ekosustavu nekog područja, nego je u
njega dospjela namjernim ili nenamjernim unošenjem) utvrđuju stručna i
znanstvena tijela na osnovu literaturnih podataka i istraživanja. S
obzirom da je informacijski sustav o stranim i invazivnim stranim vrstama
u Hrvatskoj u postupku izrade, popis stranih vrsta zabilježenih u
Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskoj stranici Globalnog
registra introduciranih i invazivnih vrsta (GRIIS) – [2]www.griis.org .

 

Invazivnost stranih vrsta (invazivna strana vrsta = strana vrsta za koju
je utvrđeno da njezino unošenje ili širenje ugrožava ili štetno utječe na
bioraznolikost i povezane usluge ekosustava), utvrđuje se
znanstveno-stručnom analizom, tzv. procjenom rizika invazivnosti strane
vrste (engleski „Risk assessment“). Kao što je već naznačeno, službeni
popis invazivnih stranih vrsta u RH temeljen na procjenama rizika
invazivnosti još uvijek nije donesen, no znanstvena zajednica je na osnovu
svojih istraživanja za određene vrste utvrdila da su invazivne i rezultati
spomenutih istraživanja nalaze se u znanstvenim radovima ili na javnim web
portalima. Iako se ne radi o službenim popisima, navedeni podaci korisni
su i indikativni. Primjerice, popis stranih vrsta biljaka za koje je
znanstvena zajednica utvrdila da su invazivne nalazi se u bazi podataka
Flora Croatica (FCD)
[3]http://hirc.botanic.hr/fcd/InvazivneVrst...
) te u privitku ove elektroničke pošte.

 

U slučaju dodatnih pitanja molim slobodno me kontaktirajte.

 

Srdačan pozdrav,

 

Branka Ilakovac, dipl. novinar

Službenica za informiranje

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

telefon + 385 1 4886 857

telefax + 385 1 4826 173

e-mail: [4][e-mail adresa]  

url: [5]www.azo.hr

P Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.

 

 

 

Izjava o odricanju od odgovornosti:

 

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni
čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako
ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega
računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima
nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg
podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s
registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije.
Hvala!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: [6]David Tadis
Poslano: ‎7.‎5.‎2016. 1:39
Prima: [7]Branka Ilakovac
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Popis prisutnih invazivnih
vrsta

     Za: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb
    
     Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
     dostavi:
    
     - popis prisutnih invazivnih stranih vrsta u Republici Hrvatskoj
    
     Dostavite informacije elektronski na ovu adresu.
    
     Moguce je da se popis stalno mijenja, azurira i nadograduje te se
     ovim zahtjevom ne trazi poseban tretman, vec popis u postojecem
     obliku kakvog ga s danasnjim danom imate.
    
     S poštovanjem,
    
     David Tadis
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [8][ZPPI #1231 email]
    
     Je li [9][HAOP e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
     informacijama zahtjeve za Hrvatska agencija za okoliš i prirodu,
     Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [10]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [11]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://ec.europa.eu/environment/nature/i...
2. http://www.griis.org/
3. http://hirc.botanic.hr/fcd/InvazivneVrst...
4. mailto:[e-mail adresa]
5. http://www.azo.hr/
6. mailto:[ZPPI #1231 email]
7. mailto:[HAOP e-mail za zahtjeve]
8. mailto:[ZPPI #1231 email]
9. mailto:[HAOP e-mail za zahtjeve]
10. http://imamopravoznati.org/change_reques...
11. http://imamopravoznati.org/help/officers

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb može: