Popis tvrtki u vlasništvu JLRS

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo financija, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

ZA: Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike
Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Datoteku koja sadrzi popis tvrtki u vlasništvu JLRS (javne lokalne
i regionalne samouprave). Molim vas da uz dokument prikazete i
datum posljednjeg azuriranja popisa.

Hvala vam!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Renata Pekorari


Attachment odgovor na korisnicki zahtjev.pdf
109K Download View as HTML


 

 

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

 

 

KLASA: 032-03/15-02/76

URBROJ: 50452-02-3/1-15-2

 

Zagreb, 15. rujna 2015.

                                                                                                                                            

 

                                            gdin Miroslav Schlossberg
                                           e-mail:
[ZPPI #685 email]

 

 

PREDMET:     odgovor na korisnički zahtjev

                        - dostavlja se

 

 

 

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured ne posjeduje popis tvrtki u
vlasništvu JLRS.

Imamo saznanja da tražene podatke posjeduje Ministarstvo financija pa
sukladno čl. 21., st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13
i 85/15) ustupamo Vaš zahtjev Ministarstvu financija.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                 
  

RAVNATELJ UREDA

 

 

Almir Elezović

 

 

 

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb


Attachment Zahtjev za pristup informacijama Popis tvrtki u vlasni tvu JLRS.txt
1K Download View as HTML

Attachment ATT00002.txt
1K Download View as HTML

Attachment Registar 20.04.2015.xls
301K Download View as HTML


Poštovani,

 

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je elektroničkom
poštom dana 15. rujna o.g. Vaš zahtjev za pristup informacijama, ustupljen
od Digitalno informacijsko-dokumentacijskog ureda Vlade Republike
Hrvatske.

 

Predmetnim ste zahtjevom zatražili da Vam se dostavi informacija -
datoteka koja sadrži popis tvrtki u vlasništvu JLRS (javne lokalne i
regionalne samourpave), uz napomenu da Vam uz dokument prikaže i datum
posljednjeg ažuriranja popisa.

 

U nastavku dajemo obavijest kako slijedi.

 

[1]Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja
Izjave o fiskalnoj odgovornosti ažuriran je dana 20. travnja 2015.
godine, i javno je objavljen na linku:
[2]http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj....

 

U predmetnom su Registru navedena sva trgovačka društva i druge pravne
osobe u 100% vlasništvu JLPRS.

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje
Ministarstva financija

Marina Mikulić Boss

References

Visible links
1. Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti
http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Regista...
2. http://www.mfin.hr/hr/izjava-o-fiskalnoj...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija, Zagreb može: