Popis ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Popis ureda za prognanike, povratnike i
izbjeglice. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku
10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN
085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu
vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka
putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na
traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: zppi


Attachment 3574 001.pdf
419K Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

 

U prilogu se dostavlja odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama,
sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13).

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

 

Marijeta Šćekić

 

 

 

Spojite s ovim

Od: Kristina Šandrić


Attachment 3574 001.pdf
419K Download View as HTML


Poštovani gospodine Schlossberg,

 

U prilogu se dostavlja odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama,
sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13).

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

 

Marijeta Šćekić

 

 

 

Spojite s ovim

Od: Službenik za informiranje


Attachment Obavijest Miroslav Schlossberg 3.11.2015.pdf
41K Download View as HTML


Poštovani,

 

                Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 21.
listopada 2015. godine, zaprimio je ustupljen zahtjev za pravo na pristup
informacijama kojeg ste prvotno uputili Ministarstvu regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije. S obzirom na traženo u ustupljenom zahtjevu, u
prilogu maila dostavljamo Vam obavijest vezanu za Vaš zahtjev za pristup
informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, br. 25/13, 85/15).

 

S poštovanjem,

 

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIC OF CROATIA

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

State office for reconstruction and Housing Care 

 

Ivica Preskar

Službenik za informiranje

 

Radnička cesta 22, 10 000 Zagreb

(+ 385 1) 6172 524

 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
On Behalf Of [ZPPI #748 email]
Sent: Saturday, October 31, 2015 7:35 AM
To: Službenik za informiranje <[email address]>
Subject: Popis ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice (otvaranje
baze podataka)

 

Postovani Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje,

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustupilo vam je
zahtjev za pravo na pristup informacijama s datumom 19. listopada 2015.

KLASA: 008-01/15-01/18
UR.BROJ: 538-01/0014-15-2

Ljubazno molim da potvrdite primitak ustupljenog zahtjeva odgovorom na
ovaj email.

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka najkasnije 8 dana nakon zaprimanja zahtjeva sto vi jos do
danas niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Službenik za informiranje,

ZA: Drzavni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 13, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji
gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1.
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam
zatražio dostavu informacije:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Popis ureda za prognanike, povratnike i
izbjeglice. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku
10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN
085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu
vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka
putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na
traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Budući da sam dana Studeni 3, 2015 zaprimio informaciju koja nije
ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24.
stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi
dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 3. studenog, dali ste objasnjenje:

"U odnosu na Vas zahtjev za dostavu informacija u elektronskom
obliku pogodnom za ponovnu uporabu, nazalost isti ne posjedujemo te
Vas zelimo izvjestiti kako sukladno clanku 27. stavka 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti u svrhu ponovne
uporabe informacija nemaju obavezu informaciju izraditi,
prilagodavati ili izdvajati dijelove informacije, ako to zahtjeva
nerazmjeran utrosak vremena ili sredstva, niti se od tijela javne
vlasti moze zahtijevati da nastavi azurirati, nadogradjivati i
pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Predstojnica Mirela Stanic Popovic
Drzavni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje"

Naveli ste clanak 27, stavak 2 ZPPI-ja, koji takodjer kaze:
"(2) U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će
učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god
je to moguće i primjereno."

S obirom da sam trazio informacije o Popis ureda za prognanike,
povratnike i izbjeglice (kako ste naveli koji su kasnije postali
Slizbe - Regionalni uredi i organizacijske cjeline u okviru Drzavni
ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, smatram da i ovo spada pod
redovan posao vaseg ureda, te biste ove informacije kao vazen
informacije ureda trebali imati i raspolagati u pisanom obliku
(npr. tablicnom, kako sam trazio). Znaci li da Vi ne raspolazete
informacijom koja sadrzi popis vasih Sluzbi?

U vasem odgovoru naveli ste da bi pisanje ovog popisa "zahtjeva(lo)
nerazmjeran utrosak vremena ili sredstva" te vas molim da ovo
poduprite s cinjenicama ili kalkulacijskom iz koje je razmjerno da
vam pisanje ili odrzavanje popisa vasih Sluzbi oduzima previse
vremena ili sredstava.

Kao sto sam u svom zahtjevu navo, ponavljam ovdje ponovno, sukladno
clanku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i
NN85/15) duzni ste objavljivati ovakve skupove podataka proaktivno,
sto vi niste ucinili, stoga sam uputio ovaj zahtjev.

Citiram ZPPI, clanak 10:
(1) Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama
objaviti na lako pretraživ način:
7) informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika
tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za
kontakt;

Kako se ovdje zbilja radi o Sluzbama koje su dio unutarnjeg
ustrojstva Drzavnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, molim
vas odgovor s trazenim informacijama.

Vase Rjesenje
KLASA: 008-01/15-01/32
URBROJ: 510-01/06-15-02
kojim odbijate pristup informaciji za ponovnu uporabu nedostaje
"uputa o pravnom lijeku" kao bitan sadrzaj Rjesenja.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Službenik za informiranje


Attachment Obavijest dopuna infromacija.pdf
289K Download View as HTML


Poštovani,

U privitku maila dostavljamo Vam obavijest u kojoj dostavljamo zatraženo u vašem zahtjevu za dopunu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15).

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
State office for reconstruction and Housing Care 
 
Ivica Preskar
Službenik za informiranje

Radnička cesta 22, 10 000 Zagreb
(+ 385 1) 6172 524

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Trazena informacija objavljena je kako je trazneo na Portalu otvorenih podataka: http://data.gov.hr/dataset/popis-sluzbi-...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje može: