Popis ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice (otvaranje baze podataka)

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Popis ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

U prilogu se dostavlja odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama,
sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13).

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

 

Marijeta Šćekić

 

 

 

Kristina Šandrić,

1 privitaka

Poštovani gospodine Schlossberg,

 

U prilogu se dostavlja odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama,
sve sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj
25/13).

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje

 

Marijeta Šćekić

 

 

 

Službenik za informiranje,

1 privitaka

Poštovani,

 

                Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 21.
listopada 2015. godine, zaprimio je ustupljen zahtjev za pravo na pristup
informacijama kojeg ste prvotno uputili Ministarstvu regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije. S obzirom na traženo u ustupljenom zahtjevu, u
prilogu maila dostavljamo Vam obavijest vezanu za Vaš zahtjev za pristup
informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“, br. 25/13, 85/15).

 

S poštovanjem,

 

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIC OF CROATIA

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

State office for reconstruction and Housing Care 

 

Ivica Preskar

Službenik za informiranje

 

Radnička cesta 22, 10 000 Zagreb

(+ 385 1) 6172 524

 

 

From: [email address] [mailto:[email address]]
On Behalf Of [ZPPI #748 email]
Sent: Saturday, October 31, 2015 7:35 AM
To: Službenik za informiranje <[email address]>
Subject: Popis ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice (otvaranje
baze podataka)

 

Postovani Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje,

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustupilo vam je
zahtjev za pravo na pristup informacijama s datumom 19. listopada 2015.

KLASA: 008-01/15-01/18
UR.BROJ: 538-01/0014-15-2

Ljubazno molim da potvrdite primitak ustupljenog zahtjeva odgovorom na
ovaj email.

Ujedno podsjecam da je zakonski rok za odgovor na zahtjev za pravo na
pristup informacijama 15 dana, osim u slucajevima kada tijelo obavijesti o
produzenju roka najkasnije 8 dana nakon zaprimanja zahtjeva sto vi jos do
danas niste ucinili.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

 

 

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg

Poštovani Službenik za informiranje,

ZA: Drzavni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 13, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam zatražio dostavu informacije:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve
informacije prepoznate u Popis ureda za prognanike, povratnike i
izbjeglice. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku
10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN
085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu
vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka
putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog
plana, te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na
traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.
Svrha u koju želi ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Budući da sam dana Studeni 3, 2015 zaprimio informaciju koja nije ona koju sam zatražio, molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U vasem odgovoru 3. studenog, dali ste objasnjenje:

"U odnosu na Vas zahtjev za dostavu informacija u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu, nazalost isti ne posjedujemo te Vas zelimo izvjestiti kako sukladno clanku 27. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti u svrhu ponovne uporabe informacija nemaju obavezu informaciju izraditi, prilagodavati ili izdvajati dijelove informacije, ako to zahtjeva nerazmjeran utrosak vremena ili sredstva, niti se od tijela javne vlasti moze zahtijevati da nastavi azurirati, nadogradjivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Predstojnica Mirela Stanic Popovic
Drzavni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje"

Naveli ste clanak 27, stavak 2 ZPPI-ja, koji takodjer kaze:
"(2) U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno."

S obirom da sam trazio informacije o Popis ureda za prognanike, povratnike i izbjeglice (kako ste naveli koji su kasnije postali Slizbe - Regionalni uredi i organizacijske cjeline u okviru Drzavni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, smatram da i ovo spada pod redovan posao vaseg ureda, te biste ove informacije kao vazen informacije ureda trebali imati i raspolagati u pisanom obliku (npr. tablicnom, kako sam trazio). Znaci li da Vi ne raspolazete informacijom koja sadrzi popis vasih Sluzbi?

U vasem odgovoru naveli ste da bi pisanje ovog popisa "zahtjeva(lo) nerazmjeran utrosak vremena ili sredstva" te vas molim da ovo poduprite s cinjenicama ili kalkulacijskom iz koje je razmjerno da vam pisanje ili odrzavanje popisa vasih Sluzbi oduzima previse vremena ili sredstava.

Kao sto sam u svom zahtjevu navo, ponavljam ovdje ponovno, sukladno clanku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13 i NN85/15) duzni ste objavljivati ovakve skupove podataka proaktivno, sto vi niste ucinili, stoga sam uputio ovaj zahtjev.

Citiram ZPPI, clanak 10:
(1) Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način:
7) informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;

Kako se ovdje zbilja radi o Sluzbama koje su dio unutarnjeg ustrojstva Drzavnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, molim vas odgovor s trazenim informacijama.

Vase Rjesenje
KLASA: 008-01/15-01/32
URBROJ: 510-01/06-15-02
kojim odbijate pristup informaciji za ponovnu uporabu nedostaje "uputa o pravnom lijeku" kao bitan sadrzaj Rjesenja.

Način pristupa informaciji:
- na drugi prikladan način (elektronskim putem).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Službenik za informiranje,

1 privitaka

Poštovani,

U privitku maila dostavljamo Vam obavijest u kojoj dostavljamo zatraženo u vašem zahtjevu za dopunu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15).

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
State office for reconstruction and Housing Care 
 
Ivica Preskar
Službenik za informiranje

Radnička cesta 22, 10 000 Zagreb
(+ 385 1) 6172 524

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Trazena informacija objavljena je kako je trazneo na Portalu otvorenih podataka: http://data.gov.hr/dataset/popis-sluzbi-...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org