Predavači na studiju socijalnog rada u Osijeku

Zahtjev je uspješan.

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
1. U kojoj državi, sveučilištu i fakultetu su stečene diplome asistenata zaposlenih na Pravnom fakultetu u Osijeku, studiju socijalnog rada?
2. U kojem trajanju su asistenti zaposleni na Pravnom fakultetu u Osijeku, studiju socijalnog rada studirali studij socijalnog rada?
3. Koje kolegije (uključujući i vježbe i seminare) izvodi svaki pojedini asistent zaposlen na Pravnom fakultetu u Osijeku, studiju socijalnog rada?
4. Koju preddiplomsku diplomu su stekli asistenti zaposleni na Pravnom fakultetu u Osijeku, studiju socijalnog rada?
5. Koliko i koji redoviti i izvanredni profesori zaposleni na Pravnom fakultetu u Osijeku, studiju socijalnog rada, a koji su uključeni u izvođenje nastave ili su nositelji kolegija jest izabrano u znanstveno-nastavno zvanje, znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti?
6. Koliko i koji asistenti su izabrani znanstveno-nastavno zvanje, znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti?
7. Koliki broj i koji su vanjski suradnici socijalni radnici sa stečenom diplomom socijalnog rada u Republici Hrvatskoj?

S poštovanjem,

Ana Stančić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

1 privitaka

Poštovana,

Ljubazno molim da odgovor na Vaš zahtjev izvolite pronaći priložen.

Lijep pozdrav,

Marijan Dumančić, mag. iur.
Službenik za informiranje
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet Osijek

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org