Preslike svih ugovora koje je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije potpisala s lokalnom jedinicom Grad Komiža

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije

Molimo na uvid sve dokumente koje je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije potpisala s lokalnom jedinicom Grad
Komiža, a u vezi s projektom „Centar za posjetitelje Modra špilja -
Biševo“. Lokalna zajednica nije upućena u detalje projekta, a
gradska uprava Komiže nije transparentna i smatramo da ne djeluje u
javnom interesu.

S poštovanjem,

Frane Torre

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org