Pristup dokumentima uklonjenima s E-savjetovanja

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Od: GONG

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zahtijevamo da nam
se omogući pristup Nacrtu prijedloga zakona o osiguranju kvalitete
u visokom obrazovanju i znanosti i pristup Obrascu prethodne
procjene za Zakon o Agenciji za osiguravanje kvalitete u
obrazovanju i znanosti, koje je Ministarstvo znanosti obrazovanja
objavilo na portalu E-savjetovanja i potom uklonilo bez
obrazloženja.

Ovi su dokumenti bili objavljeni za javnost na portalu
E-savjetovanja u rujnu 2018. godine na ovim poveznicama:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainSc... i
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainSc... , a u
međuvremenu su povučeni s javnog savjetovanja bez obrazloženja i
nisu javnosti bili dostupni Zakonom o pravu na pristup
informacijama propisanih 30 dana.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, u recital 3.
»Informacija« je definirana kao „svaki podatak koji posjeduje
tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra,
neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani,
snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis),
koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili
dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s
organizacijom i radom tijela javne vlasti.“ U ovom smislu, tražimo
Vas da nam dostavite spomenuti Nacrt i Obrazac kao podatke u koje
imamo pravo tražiti pristup prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama. Budući da su gore navedeni Nacrt i Obrazac već bili
objavljeni na portalu E-savjetovanja i otvoreni za javnost,
evidentno je da ih Minstarstvo znanosti i obrazovanja posjeduje.
Lijep pozdrav,

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

GONG - komentar ()

Poštovani,
budući da je istekao rok za odgovor tijela javne vlasti, upućena je žalba Povjereniku za informiranje 14.11.2018.:
---
ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI TZV. “ŠUTNJA UPRAVE”

GONG
Trg bana Josipa Jelačića 15/IV
10 000 Zagreb
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

Ž A L B A
GONG, Trg bana Josipa Jelačića 15/IV, 10 000 Zagreb
(ime, odnosno naziv, adresa / sjedište žalitelja)

koju izjavljujemo sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), zbog toga što tijelo javne vlasti
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, OIB: 49508397045

nije u zakonskom roku iz članka 29. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama riješilo zahtjev za ponovnu uporabu koji smo podnijeli navedenom tijelu javne vlasti dana 22. listopada 2018. godine putem web portala Imamo pravo znati (URL: http://imamopravoznati.org/request/prist...).
Zahtjevom za pristup informaciji zatražili smo od tijela javne vlasti da nam u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama omogući pristup informacijama:
• Nacrtu prijedloga zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i
• Obrascu prethodne procjene za Zakon o Agenciji za osiguravanje kvalitete u obrazovanju i znanosti,
Oba dokumenta je Ministarstvo znanosti obrazovanja objavilo na portalu E-savjetovanja i potom uklonilo bez obrazloženja.
Napominjemo da nas tijelo javne vlasti nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji, sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Na temelju navedenog, predlažemo da Povjerenik za informiranje uvaži našu žalbu.

U prilogu dostavljamo presliku zahtjeva sa dokazom o predaji zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti.

U Zagrebu, dana 14.11.2018. godine

---

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb može: