Pristup dokumentima uklonjenima s E-savjetovanja

Zahtjev za pristup informacijama od Gong za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb.

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zahtijevamo da nam se omogući pristup Nacrtu prijedloga zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i pristup Obrascu prethodne procjene za Zakon o Agenciji za osiguravanje kvalitete u obrazovanju i znanosti, koje je Ministarstvo znanosti obrazovanja objavilo na portalu E-savjetovanja i potom uklonilo bez obrazloženja.

Ovi su dokumenti bili objavljeni za javnost na portalu E-savjetovanja u rujnu 2018. godine na ovim poveznicama: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainSc... i https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainSc... , a u međuvremenu su povučeni s javnog savjetovanja bez obrazloženja i nisu javnosti bili dostupni Zakonom o pravu na pristup informacijama propisanih 30 dana.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, u recital 3. »Informacija« je definirana kao „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“ U ovom smislu, tražimo Vas da nam dostavite spomenuti Nacrt i Obrazac kao podatke u koje imamo pravo tražiti pristup prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Budući da su gore navedeni Nacrt i Obrazac već bili objavljeni na portalu E-savjetovanja i otvoreni za javnost, evidentno je da ih Minstarstvo znanosti i obrazovanja posjeduje.
Lijep pozdrav,

S poštovanjem,

GONG

Gong je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,
budući da je istekao rok za odgovor tijela javne vlasti, upućena je žalba Povjereniku za informiranje 14.11.2018.:
---
ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA TIJELA JAVNE VLASTI PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI TZV. “ŠUTNJA UPRAVE”

GONG
Trg bana Josipa Jelačića 15/IV
10 000 Zagreb
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

Ž A L B A
GONG, Trg bana Josipa Jelačića 15/IV, 10 000 Zagreb
(ime, odnosno naziv, adresa / sjedište žalitelja)

koju izjavljujemo sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), zbog toga što tijelo javne vlasti
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, OIB: 49508397045

nije u zakonskom roku iz članka 29. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama riješilo zahtjev za ponovnu uporabu koji smo podnijeli navedenom tijelu javne vlasti dana 22. listopada 2018. godine putem web portala Imamo pravo znati (URL: http://imamopravoznati.org/request/prist...).
Zahtjevom za pristup informaciji zatražili smo od tijela javne vlasti da nam u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama omogući pristup informacijama:
• Nacrtu prijedloga zakona o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i
• Obrascu prethodne procjene za Zakon o Agenciji za osiguravanje kvalitete u obrazovanju i znanosti,
Oba dokumenta je Ministarstvo znanosti obrazovanja objavilo na portalu E-savjetovanja i potom uklonilo bez obrazloženja.
Napominjemo da nas tijelo javne vlasti nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informaciji, sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Na temelju navedenog, predlažemo da Povjerenik za informiranje uvaži našu žalbu.

U prilogu dostavljamo presliku zahtjeva sa dokazom o predaji zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti.

U Zagrebu, dana 14.11.2018. godine

---