Projekt Slavonija

Pisani zahtjev podnositelja Ilija Tikvić za Vukovarsko-srijemska županija

Zahtjev je odbijen od strane Vukovarsko-srijemska županija.

Od: Ilija Tikvić

Za: Vukovarsko-srijemska županija

Molim Vas da mi u pdf dostavite studiju isplativosti i građevinsku
dozvolu za strateški projekt Vrata spačvanskog bazena

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Marija Prša
Vukovarsko-srijemska županija


Attachment attachment.jpg
11K Download

Attachment attachment.jpg
3K Download

Attachment PPI Vrata spa vanskog bazena.PDF.pdf
49K Download View as HTML


 

Gospodin ILIJA TIKVIĆ

 

32270 Županja

A.M.Hrvatske 57

 

 

Poštovani,

 

U privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjev na PPI – studije isplativosti
i građevinska dozvola za projekt Vrata spačvanskog bazena.

 

S poštovanjem,

 

P.S.

Lijepo Vas molim potvrdu primitka ovoga e-maila.

 

 

 

[1]grb n3Marija Prša

referentica za poslove protokola

URED ŽUPANA

------------------------------------------------

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 9, 32 000 Vukovar

E-mail: [2][e-mail adresa]

Tel/Fax: 032 454 207

Mob. 092 156 3449

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Ilija Tikvić

Za: Vukovarsko-srijemska županija

Poštovani.
Ne mogu vjerovati da županija nema studiju isplativosti koju tražim
jer je projekt Vrata Spačve strateški projekt vukovarsko-srijemske
županije , a da bi to postao nosilac projekta Grad Otok trebao je
županiji i Vladi RH dostaviti minimum dokumentacije a to je idejno
rješenje i studiju isplativosti .
Ja nisam od Vas tražio podatak tko je nosilac projekta već dio
dokumentacije na osnovu koje ste ovaj projekt proglasili strateškim
za županiju i RH.
Ako nemate tu dokumentaciju molio bih Vas da to napišete pa ću ja
tražiti na drugom mjestu i institucija koje bi trebale imati
traženu studiju , a ukoliko imate da mi ju u pdf dostavite.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Spojite s ovim

Od: Marija Prša
Vukovarsko-srijemska županija


Attachment attachment.jpg
11K Download

Attachment attachment.jpg
3K Download

Attachment PPI I.Tikvi Vrata spa vanskog bazena.PDF.pdf
48K Download View as HTML


Gospodin ILIJA TIKVIĆ

 

 

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljamo odgovor.

 

S poštovanjem,

 

 

[1]grb n3Marija Prša

referentica za poslove protokola

URED ŽUPANA

------------------------------------------------

Vukovarsko-srijemska županija

Županijska 9, 32 000 Vukovar

E-mail: [2][e-mail adresa]

Tel/Fax: 032 454 207

Mob. 092 156 3449

 

From: sandra.pinjuh [mailto:[Vukovarsko-srijemska županija e-mail za zahtjeve]]
Sent: Tuesday, September 18, 2018 8:01 PM
To: [e-mail adresa]
Subject: Fwd: Predstavka za Projekt Slavonija

 

 

 

 

 

Poslano s pametnog telefona Samsung Galaxy.

 

-------- Izvorna poruka --------

Šalje: Ilija Tikvić <[ZPPI #6591 email]>

Datum: 18.09.2018. 19:45 (GMT+01:00)

To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Vukovarsko-srijemska županija
<[Vukovarsko-srijemska županija e-mail za zahtjeve]>

Naslov: Predstavka za Projekt Slavonija

 

     Za: Vukovarsko-srijemska županija
    
     Poštovani.
     Ne mogu vjerovati da županija nema studiju isplativosti koju tražim
     jer je projekt Vrata Spačve strateški projekt vukovarsko-srijemske
     županije , a da bi to postao nosilac projekta Grad Otok trebao je
     županiji i Vladi RH dostaviti minimum dokumentacije a to je idejno
     rješenje i studiju isplativosti .
     Ja nisam od Vas tražio podatak tko je nosilac projekta već dio
     dokumentacije na osnovu koje ste ovaj projekt proglasili strateškim
     za županiju i RH.
     Ako nemate tu dokumentaciju molio bih Vas da to napišete pa ću ja
     tražiti na drugom mjestu i institucija koje bi trebale imati
     traženu studiju , a ukoliko imate da mi ju u pdf dostavite.
    
     S poštovanjem,
    
     Ilija Tikvić
    
    
    
     -------------------------------------------------------------------
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #6591 email]
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo javne vlasti nije postupilo sukladno Zakonu.

Predlažemo vam da pošaljete odgovor tijelu ovdje na stranici ispod na linku "Napisati odgovor" te da se pozovete na ZPPI:

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15), čl. 21, st. 1 koja kaže ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vukovarsko-srijemska županija može: