Putni troškovi za Dalić, podpredsjednicu Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta u 14. sazivu Vlade RH za 2016. i 2017. godinu

Pisani zahtjev podnositelja Dražen Lučanin za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Dražen Lučanin

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Martine Dalić,
podpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i
obrta u 14. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. i 2017.
godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

S poštovanjem,

dr. sc. Dražen Lučanin

[poštanska adresa]
[poštanska adresa]
Hrvatska

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 06092017141635.pdf
130K Download View as HTML

Attachment attachment.html
3K Download


 

 

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 03102017091212.pdf
468K Download View as HTML


 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

Spojite s ovim

Od: Jasminka Razum
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 03102017091212.pdf
468K Download View as HTML

Attachment attachment.html
3K Download


 

 

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 03102017091212.pdf
468K Download View as HTML

Attachment attachment.html
3K Download


 

 

Spojite s ovim

Dražen Lučanin - komentar ()

Dobili smo tražene podatke. Podaci nisu u strojno-čitljivom formatu, ali nema toliko puno stavki unutra.

Link to this

Administrator Miroslav - komentar ()

Tijelo nije koristilo tablicu koju smo priložili za podatke, te su stoga zaboravili napisati datume putovanja.

Molimo podnositelja zahtjeva da napravi odgovor putem linka ispod threada (ili na http://imamopravoznati.org/request/4259/...) te da traži nadopunu dostavljenih informacija sa datumom putovanja (službeno putovanje od datuma do datuma).

Nakon dopune tijelo ima rok dodatnih 15 dana da dostavi odgovor.

Link to this

Dražen Lučanin - komentar ()

ok, pošaljem.

Link to this

Od: Dražen Lučanin

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

hvala na odgovoru, ali u dostavljenim podacima niste koristili
tablicu za podatke koju smo priložili u originalnom te ste stoga
zaboravili napisati datume putovanja. Molim da nadopunite dostavlje
informacije u traženom formatu koji uključuje i datume putovanja
(službeno putovanje od datuma do datuma).

S poštovanjem,

Dražen Lučanin

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 10102017095811.pdf
233K Download View as HTML

Attachment attachment.html
3K Download


 

 

Spojite s ovim

Dražen Lučanin - komentar ()

Dopunjeni su i datumi putovanja.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: