Putni troškovi za Ostojića, ministra zdravlja u 12. sazivu Vlade RH za 2014 godinu

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Rajka Ostojić, ministra
zdravlja u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

Spojite s ovim

Od: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Ministarstvo zdravstva, Zagreb


Attachment Ministarstvo zdravstva obavijest Miroslav Schlossberg.pdf
175K Download View as HTML


[Subject only] RE: Putni troškovi za Ostojića, ministra zdravlja u 12. sazivu Vlade RH za 2014 godinu

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Poslana je predstavka Povjerenici za informiranje:

*** Predstavka jer tijelo nije odgovorilo u roku - Ministarstvo zdravstva, Zagreb ***

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Ministarstvo zdravstva, Zagreb.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti treba odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva odnosno u roku 30 dana ako je tijelo obavijestilo o produžetku roka sukladno članku 22. stavak 2.

Tijelo nije odgovorilo na zahtjev u propisanom roku čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu. Niže dostavljam URL link do zahtjeva s potpunom konverzacijom s tijelom:
http://imamopravoznati.org/request/putni...

Naslov zahtjeva: Putni troškovi za Ostojića, ministra zdravlja u 12. sazivu Vlade RH za 2014 godinu od 7.9.2017; dana 14.9. produžili su rok za 15 dana, a produženi rok je istekao 8.10. Do danas još nisu odgovorili.

Srdačan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Link to this

Od: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Ministarstvo zdravstva, Zagreb


Attachment HR i ino putovanja 2014 Rajko Ostoji objava.csv.txt
2K Download View as HTML

Attachment Miroslav Schlossberg odgovor.pdf
514K Download View as HTML


 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zdravstva, Zagreb može: