Putni troškovi za Ostojića, ministra zdravlja u 12. sazivu Vlade RH za 2014 godinu

Miroslav Schlossberg je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Rajka Ostojić, ministra zdravlja u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Miroslav Schlossberg
[poštanska adresa]

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

1 privitaka

[Subject only] RE: Putni troškovi za Ostojića, ministra zdravlja u 12. sazivu Vlade RH za 2014 godinu

prikazati citirane dijelove

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Poslana je predstavka Povjerenici za informiranje:

*** Predstavka jer tijelo nije odgovorilo u roku - Ministarstvo zdravstva, Zagreb ***

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Ministarstvo zdravstva, Zagreb.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti treba odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva odnosno u roku 30 dana ako je tijelo obavijestilo o produžetku roka sukladno članku 22. stavak 2.

Tijelo nije odgovorilo na zahtjev u propisanom roku čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu. Niže dostavljam URL link do zahtjeva s potpunom konverzacijom s tijelom:
http://imamopravoznati.org/request/putni...

Naslov zahtjeva: Putni troškovi za Ostojića, ministra zdravlja u 12. sazivu Vlade RH za 2014 godinu od 7.9.2017; dana 14.9. produžili su rok za 15 dana, a produženi rok je istekao 8.10. Do danas još nisu odgovorili.

Srdačan pozdrav,
Miroslav Schlossberg

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

2 privitaka