Putni troškovi za Varga, ministra zdravlja u 12. sazivu Vlade RH za 2014 godinu

Pisani zahtjev podnositelja Ankica Emanović za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Ankica Emanović

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Siniše Varga, ministra
zdravlja u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Ankica Emanović
Supilova 34, 10000 Zagreb

Spojite s ovim

Od: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Ministarstvo zdravstva, Zagreb


Attachment S55BW 5e19032009410.pdf
1.9M Download View as HTML


 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zdravstva, Zagreb može: