Putni troškovi za Vrdoljaka, ministra gospodarstva u 12. sazivu Vlade RH za 2015. i 2016. godinu

Pisani zahtjev podnositelja Jelena Berković za Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Jelena Berković

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće
informacije, vezano uz putne troškove Ivana Vrdoljak, ministra
gospodarstva u 12. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2015. i 2016.
godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje,
uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u
navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za
navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom
službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po
pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog
putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako
je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim
stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene
podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti
na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as -
Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke
(adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu
zacrnjeni.

Lijep pozdrav
Vaše cijenjeno ime i prezime
Vaša adresa (ulica i kućni broj), Mjesto

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 11092017090714.pdf
131K Download View as HTML

Attachment attachment.html
3K Download


 

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 03102017131834.pdf
407K Download View as HTML

Attachment attachment.html
3K Download


 

Spojite s ovim

Od: Jelena Berković

Za: Pisarnica

Poštovani,

zamolila bih dopunu informacije s datumima navedenih putovanja.

S poštovanjem,

Jelena Berković

Spojite s ovim

Od: Pisarnica
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb


Attachment 10102017095740.pdf
261K Download View as HTML

Attachment attachment.html
3K Download


 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb može: