Radno vrijeme - Novalja

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Gradski muzej Novalja

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Gradski muzej Novalja trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Igor Valentin

Za: Gradski muzej Novalja

Poštovani,

Ljubazno vas molim informaciju: koje je radno vrijeme zaposlenika
kod vas?

U odgovoru priložite i trenutno važeći akt kojim je propisano radno
vrijeme.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Gradski muzej Novalja

Poštovani,

radno vrijeme muzeja objavljeno je na stranicama muzeja
www.muzej.novalja.hr i glasi: od 9 do 13 radnim danima od 1.10. do
15.06, a od 9 do 13 i od 18 do 22, osim nedjelje ujutro, u ostalom periodu.

Kako u muzeju radim samo ja a muzej je sezonskog tipa i nema grijanja
koristim godišnji zimi pa je moguće da nisam uvijek u muzeju.
Računovodstvo je izmješteno u drugoj zgradi pa budem tamo.

Uposlenica koja također radi u muzeju je većinu vremena iza sezone
provela na bolovanju uslijed operacije oka.

Radno vrijeme nije regulirano posebnim aktom nego je upisano na našim
stranicama zajedno s ostalim informacijama vezanim za muzej.

Srdačan pozdrav,

Vesna Denona, prof.,

ravnateljica GM Novalja

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Gradski muzej Novalja

Hvala vam na odgovoru. Molim vas zaprimite ovaj zahtjev za dopunu
odnosno ispravak informacija:

U vašem odgovoru rekli ste "Radno vrijeme nije regulirano posebnim
aktom nego je upisano na našim
stranicama zajedno s ostalim informacijama vezanim za muzej."
No vjerujem da mora netko odlučiti koje je radno vrijeme i da za to
treba postojati pisani trag (npr. Odluka ili Pravilnik o radu ili
Pravilnik o radnom vremenu iliEvidencija o radnicima koja sadrzava
ugovoreno radno vrijeme ili nešto drugo).

Ljubazno vas molim dostavu takve informacije.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Gradski muzej Novalja

o radnom vremenu muzeja odlučuje ravnatelj pa je tako i u ovom slučaju.
Po tzv. granskom ugovoru.

Inače, niste se potpisali funkcijom

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Gradski muzej Novalja

Poštovana,

Moja funkcija nije bitna jer je ovo zahtjev za pristup
informacijama.

Ljubazno vas molim, kako sam naveo u prošlom zahtjevu za dopunu
informacija dokument kojim je propisano radno vrijeme. Ako je ono
navedeno u granskom ugovoru, dostavite i njega.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Gradski muzej Novalja

meni je važno. lp

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Gradski muzej Novalja

Ljubazno vas molim temeljem kojeg propisa sam dužan poslati takav
podatak?

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15:

Zahtjev
Članak 18. (NN 85/15)
(1) Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem
usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.
(2) Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će
se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke
komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
(3) Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti
kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje
tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe
podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino
sjedište.
(4) Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih
traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu
ovog Zakona.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Gradski muzej Novalja

niste ništa dužni, nisam napisala da ste dužni nego da me zanima jer po
točci 3 nije razvidno koja je to tvrtka tj. pravna osoba i njezino
sjedište niti koja je vaša adresa.

Mislim da sam na sva pitanja detaljno odgovorila pa vas srdačno
pozdravljam.

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Gradski muzej Novalja

Poštovana,

Niste tako sročili vaš dopis za dopunu informacija. Ne predstavljam
tvrtku, fizička sam osoba.
Adresa je [osobni podaci uklonjeni].

Još uvijek niste odgovorili na zahtjev za dopunu odnosno ispravak
informacija od 20.3.:

Molim vas zaprimite ovaj zahtjev za dopunu
odnosno ispravak informacija:

U vašem odgovoru rekli ste "Radno vrijeme nije regulirano posebnim
aktom nego je upisano na našim
stranicama zajedno s ostalim informacijama vezanim za muzej."
No vjerujem da mora netko odlučiti koje je radno vrijeme i da za to
treba postojati pisani trag (npr. Odluka ili Pravilnik o radu ili
Pravilnik o radnom vremenu iliEvidencija o radnicima koja sadrzava
ugovoreno radno vrijeme ili nešto drugo).

A kasnije sam pojasnio:

Ljubazno vas molim, kako sam naveo u prošlom zahtjevu za dopunu
informacija dokument kojim je propisano radno vrijeme. Ako je ono
navedeno u granskom ugovoru, dostavite i njega.

Druga tijela su uredno dostavila dokument "odluka o rasporedu
radnog vremena".

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Gradski muzej Novalja može: