Registar godišnjih financijskih izvještaja u strojno čitljivom formatu

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Financijska agencija, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Financijska agencija, Zagreb.

Od: GONG

Za: Financijska agencija, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013)
članak 27. stavak (1) obraćamo se s upitom za Registar godišnjih
financijskih izvještaja u strojno čitljivom formatu otvorenom za
ponovnu uporabu sukladno članku 35. stavak (4) Zakona o
računovodstvu (NN 078/2015).

Pored toga, a sukladno članku 28. stavak (1) Zakona o pravu na
pristup informacijama htjeli bismo redovno preuzimati ažurirane
standardne podatke, ako je moguće automatizirano.

Tražene podatke u navedenom formatu zahtijevamo za nekomercijalnu
svrhu.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Financijska agencija, Zagreb

Poštovani,
Vaš se zahtjev ne odnosi na davanje informacija temeljem Zakona o pravu na
pristup informacijama već o podacima i dokumentaciji čije je korištenje
regulirano [1]Zakonom o računovodstvu i odgovarajućim podzakonskim
aktima. Financijska agencija financira iz vlastitih prihoda te se iz
prihoda od prodaje podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
pokriva dio troškova njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
[2]Zakonom o računovodstvu i odgovarajućim podzakonskim aktima određena je
naknada za preuzimanje podataka koja za nekomercijalne svrhe iznosi 0,01
kunu po podatku i te smo podatke učinili dostupnima na načine koji su
propisani [3]Pravilnikom o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka
i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra (NN
1/16), između ostalog, tražitelji ih mogu naručiti u strojno čitljivom
formatu uz navedenu naknadu (nekomercijalni vjeti).

Informacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja koje su
obveznici podnijeli u svrhu javne objave, javno su objavljene i dostupne
na stranici [4]RGFI – javna objavahttp:// za razdoblje 2008. -2016. godine
te za dio obveznika koji su podnijeli dokumentaciju za 2017. godinu (rok
je 30. lipnja o. g. odnosno 6 mjeseci po završetku poslovne godine, što
vrijedi za obveznike kojima se poslovna razlikuje od kalendarske godine).
Godišnji financijski izvještaji koji su predani za statističke i druge
potrebe dostupni su iz Registra na druge načine - više o tome na stranici:
[5]http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=973 ... NAČIN KORIŠTENJA
DOKUMENTACIJE I PODATAKA IZ REGISTRA.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju
izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to
zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela
javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i
pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

S poštovanjem
FINA - Financijska agencija
info telefon 0800 0080, [e-mail adresa]
 
Sve potrebne informacije i pomoć oko slanja izvještaja obveznici mogu
dobiti slanjem upita na adresu
e-pošte, prema sjedištu obveznika: [6][e-mail adresa], [7][e-mail adresa],
[8][e-mail adresa], ili [9][e-mail adresa
[10]www.fina.hr
Sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16)
GFI za 2017. godinu za statističke i druge potrebe predaje se do 30. travnja
2018. g., a za javnu objavu u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine.
Više na [11]Fininoj WEB stranici

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Financijska agencija, Zagreb može: