Registar jamstva podrijetla električne energije (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatska energetska regulatorna agencija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar jamstva podrijetla električne energije - Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (NN 084/2013).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Blaženka Koštić Ćurić,

1 privitaka

 • Attachment

  Lana Podgor ek Zahtjev za pristup informacijama Registar jamstva pod....pdf

  830K Download View as HTML

Poštovana gđo Podgoršek,

 

Vezano uz Vaš upit od 27. listopada 2015. godine, upućujemo Vas da se za
informacije o traženim podacima obratite izravno Hrvatskom operatoru
tržišta energije ([1]www.hrote.hr), budući da se vođenje Registra jamstva
podrijetla električne energije nalazi u nadležnosti HROTE-a.

HERA će također, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Vaš
upit proslijediti HROTE-u na nadležno postupanje.

 

S poštovanjem,

 

Blaženka Koštić Ćurić/B.A.
Voditeljica Odjela za odnose s javnošću/Head of the Public Relations
Office
Hrvatska energetska regulatorna agencija / Croatian Energy Regulatory
Agency
Ulica grada Vukovara 14, Zagreb
Tel. ++385 1 6323 761 & ++385 1 6323 777
Fax. ++385 1 6115 344
GSM: ++385 98/9827524
E-mail: [2][email address]
[3]www.hera.hr

 

 

prikazati citirane dijelove

Blaženka Koštić Ćurić,

1 privitaka

 • Attachment

  Lana Podgor ek Zahtjev za pristup informacijama Registar jamstva podrijetla el.e.ustupa se.pdf

  509K Download View as HTML

Poštovana gđo Podgoršek,

 

U privitku Vam prosljeđujem dopis upućen Hrvatskom operatoru tržišta
energije, a vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

 

Blaženka Koštić Ćurić/B.A.

Voditeljica Odjela za odnose s javnošću/Head of the Public Relations
Office

Hrvatska energetska regulatorna agencija / Croatian Energy Regulatory
Agency

Ulica grada Vukovara 14, Zagreb

Tel. ++385 1 6323 761 & ++385 1 6323 777

Fax. ++385 1 6115 344

GSM: ++385 98/9827524

E-mail: [email address]

www.hera.hr

 

Ozren Fućak, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

2 privitaka

Poštovana gđo Podgoršek,

 

Obraćam Vam se ovim putem u svezi predmetnog upita, prvotno upućenog
HRVATSKOJ ENERGETSKOJ REULATORNOJ AGENCIJI,

a koji nam je proslijeđen na nadležno postupanje.

 

Konkretno, s obzirom da iz Vašeg upita nije moguće točno utvrditi koja Vam
je informacija potrebna, ovim Vas putem molimo da me po tom pitanju

kontaktirate, a kako bismo bili u mogućnosti omogućiti pristup tražene
informacije.

 

S poštovanjem,

 

 

Ozren Fućak, dipl.iur./J.D.

Stručni suradnik specijalist | Associate Specialist

 

 

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. | Croatian Energy Market
Operator Ltd.

POSLOVNA JEDINICA KORPORATIVNE PODRŠKE | CORPORATE SUPPORT DIVISION

Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala | Legal and HR Department

HR – 10000 Zagreb | UIica grada Vukovara 284

T +385 1 6306 705 | F +385 1 6306 777

[1]www.hrote.hr | [2][email address]

[3]Izjava o odricanju od odgovornosti / [4]Disclaimer

Razmislite prije ispisa ove poruke! / Think before printing this e-mail!

 

References

Visible links
1. http://www.hrote.hr/blocked::http://www....
http://www.hrote.hr/
2. mailto:[email address]
3. http://www.hrote.hr/default.aspx?id=204
4. http://www.hrote.hr/default.aspx?id=205

Lana Podgoršek

Poštovani,

informacija koja mi je potrebna je Registar jamstva podrijetla električne energije čije vođenje je propisano Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne
energije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...)

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ozren Fućak, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Poštovana,

Sukladno Vašem upitu navodimo da je zbirni pregled Registra jamstva podrijetla električne energije javan i dostupan
putem poveznice na web stranici HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. http://www.hrote.hr/default.aspx?id=295 , a
sve temeljem odredbe članka 8. stavka 7. Uredbe o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije ("Narodne novine", broj 84/13).
Naime, zbirni pregled Registra mora biti javan i dostupan na web stranici nadležnog tijela za njegovo vođenje.

S poštovanjem,

Ozren Fućak, dipl.iur./J.D.
Stručni suradnik specijalist | Associate Specialist

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. | CROATIAN ENERGY MARKET OPERATOR Ltd.
POSLOVNA JEDINICA KORPORATIVNE PODRŠKE | CORPORATE SUPPORT DIVISION
Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala | Legal and HR Department
HR – 10000 Zagreb | UIica grada Vukovara 284
T +385 1 6306 705 | F +385 1 6306 777
www.hrote.hr | [email address]
Izjava o odricanju od odgovornosti / Disclaimer
Razmislite prije ispisa ove poruke! / Think before printing this e-mail!

prikazati citirane dijelove

Lana Podgoršek

Poštovani,

molim Vas pojašnjenje načina korištenja Registra na dostavljenoj adresi. Naime, ono što sam uspjela pronaći je sljedeće: http://cmo.grexel.com/(S(4md0d1rvo5oemt4... i ovdje mogu vidjeti popis s linkovima koji me vode na web stranicu korisnika računa ili dobivam obavijest da tražena stranica ne postoji (http://www.gen-i.hr/hr).

Sukladno čl. 5 i čl. 9 Pravilnika o korištenju Registra jamstva podrijetla električne energije zaključujem da su pojedinačni podaci dostupni samo korisnicima Registra. Molim Vas ispravite me ako griješim.

http://files.hrote.hr/files/PDF/RJP/PRAV...

Molim Vas još samo dostavu linka na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ozren Fućak, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Poštovana,

Temeljem Vašeg pitanja, očitujemo se kao što slijedi:

Predmetna Izvješća (skupna i po zemljama) su dostupna svima, s tim da su neki podaci u Registru dostupni samo registriranim korisnicima na njihovim korisničkim stranicama.
Također, osim popisa registriranih korisnika (Members), postoji i popis elektrana (Plants), transakcija, uvoza i izvoza certifikata.
Tako primjerice, kada se na popisu elektrana odabere hrvatska domena, razvidno je da je registrirana hidroelektrana Lešće:
http://cmo.grexel.com/(S(husehb45bfjnhz5....

Međutim, na stranici transakcija za Hrvatsku nema prometa jer se korisnici još uvijek nisu počeli aktivno baviti trgovinom jamstva podrijetla,
a što se i uskoro očekuje (prije svega npr. izdavanja i prodaja jamstva podrijetla za HE Lešće).

Nadam se da smo na ovaj način dali tražene odgovore te Vam prema potrebi stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Ozren Fućak, dipl.iur./J.D.
Stručni suradnik specijalist | Associate Specialist

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. | CROATIAN ENERGY MARKET OPERATOR Ltd.
POSLOVNA JEDINICA KORPORATIVNE PODRŠKE | CORPORATE SUPPORT DIVISION
Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala | Legal and HR Department
HR – 10000 Zagreb | UIica grada Vukovara 284
T +385 1 6306 705 | F +385 1 6306 777
www.hrote.hr | [email address]
Izjava o odricanju od odgovornosti / Disclaimer
Razmislite prije ispisa ove poruke! / Think before printing this e-mail!

prikazati citirane dijelove

Poštovani Ozren Fućak,

Hvala vam na dostavljenom odgovoru.

====
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE
====

ZA: HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE

Molim Vas da zaprimite ovaj zahtjev za dopunu ili ispravak
informacije.

Dana Listopad 27, 2015 podnjela sam zahtjev za ponovnu uporabu gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 27. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam zatražila dostavu informacije:

"Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar jamstva podrijetla električne energije - Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (NN 084/2013).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Dana Studeni 21, 2015 dostavila sam ispravak zahtjeva:

"informacija koja mi je potrebna je Registar jamstva podrijetla električne energije čije vođenje je propisano Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne
energije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

Budući da sam dana Prosinac 7, 2015 zaprimila informaciju koja nije ona koju sam zatražila, molim da mi se sukladno odredbi članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

- u VaŠem odgovoru dostavili ste na link na stranici (http://www.hrote.hr/default.aspx?id=295) gdje nisam mogla pronaći tražene informacije
- ta stranica povezuje na drugi vanjski link:
http://goo.gl/rPdjrk gdje takoder nisam mogla pronaći tražene informacije
- na linku postoje informacije:
https://qsnapnet.com/snaps/dfrgv3w7a4ydgqf - "List of Account Holders"
https://qsnapnet.com/snaps/ckqaqo87lc2qpvi - "Reports"
Svi screenshoti: https://qsnapnet.com/folders/svg750f7ffe...
List of Account Holders - pokazuje samo podatke: Name, Domain, Member Code, i Default Account Number
Reports - ne vraća nikakve rezultate za Croatia.

- u zahtjevu sam tražila "u obliku pogodnom za ponovnu uporabu" te sam navela kao primjer xls (Excel datoteka) ili csv (Comma seperated values), sukladno tome molim vas dostavu traženih podataka u traženom obliku

n.b. Vezano uz spremanje registara u neadekvatnim formatima, predlažem da pogledate dokument "Smjernice za proaktivnu objavu podataka za JLP(R)S". Nova GONG-ova publikacija, izrađena u suradnji s Povjerenicom za informiranje, namijenjena je lokalnim i regionalnim jedinicama koje žele unaprijediti provedbu ZPPI-ja.
Link: http://goo.gl/X0oVtj
Obavijest Povjerenika za informiranje: http://goo.gl/Bbb9iw

- iz ovoga je razvidno da u Vašem odgovoru nedostaju podaci kako je propisano Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne enerije (NN 84/13), člankom 8. stavkama 5., 6., i 7.

(5) Zbirni pregled registra vodi se u elektroničkom obliku.

(6) Zbirni pregled registra mora minimalno sadržavati:

1. naziv korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača,

2. sjedište i adresu korisnika računa,

3. matični broj upisa u registar korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača,

4. naziv energetske i/ili druge djelatnosti korisničkog računa, odnosno korisničkog računa povlaštenog proizvođača,

5. ukupni broj jamstva podrijetla na korisničkom računu, odnosno korisničkom računu povlaštenog proizvođača.

(7) Zbirni pregled registra je javan i dostupan na web stranici tijela nadležnog za izdavanje jamstva podrijetla električne energije.

Nadalje, ZPPI čl. 10 kaže da TJV mora osigurati podatke iz registara, u ovom slučaju "Zbirni pregled registra" u strojno čitljivom obliku, a moje je mišljenje da pristup tim zbirnim podacima imam pravo na službenom jeziku Republike Hrvatske.

Moslim Vas dostavu traženih podataka koje Vi zovete "Zbirni pregled registra" sa svim podacima propisanim Uredbom NN 84/13.

- u Vašem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva: pošaljite link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

- postupite sukladno čl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

** Vezano uz objavljivanje podataka na Portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske možete direktno kontaktirati Ministarstvo uprave ili DIDU. **

ZPPI propisuje da ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ozren Fućak, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Poštovana,

Budući da iz niže navedenog teksta, nije mi sasvim razvidno imate li dodatnih pitanja za HROTE,
molim samo da me o tome dodatno informirate.

Zahvaljujem se na razumijevanju,

Pozdrav

Ozren Fućak

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Poštovani Ozren Fućak,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu traženih podataka koje Vi zovete "Zbirni pregled registra" sa svim podacima propisanim Uredbom NN 84/13.

- u Vašem odgovoru nedostaje odgovor na drugi dio zahtjeva: pošaljite link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka (data.gov.hr)

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu,
odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama ZPPI-ja.

- postupite sukladno čl.29 st.2 "Rješenje obavezno sadrži vrstu dozvole kojom se utvrđuju uvjeti uporabe".

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Ozren Fućak, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

Poštovana gđo Podgoršek,

Sukladno Vašem traženju, a temeljem zaključaka s našeg zajedničkog sastanka, održanog
12. siječnja 2016. u sjedištu HROTE-a, u prilogu ovog odgovora dostavljamo Vam tablicu u xlsx fomatu,
s podacima o korisnicima Registra jamstva podrijetla električne energije na dan 12. siječnja 2016.

Ukoliko ne budete imali dodatnih pitanja u roku od osam dana, od dana dostave našeg odgovora,
smatrat ćemo da smo na ovaj način u potpunosti odgovorili na Vaša pitanja.

S poštovanjem,

Ozren Fućak, dipl.iur./J.D.
Stručni suradnik specijalist | Associate Specialist
Službenik za informiranje

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. | CROATIAN ENERGY MARKET OPERATOR Ltd.
POSLOVNA JEDINICA KORPORATIVNE PODRŠKE | CORPORATE SUPPORT DIVISION
Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala | Legal and HR Department
HR – 10000 Zagreb | UIica grada Vukovara 284
T +385 1 6306 705 | F +385 1 6306 777
www.hrote.hr | [email address]
Izjava o odricanju od odgovornosti / Disclaimer
Razmislite prije ispisa ove poruke! / Think before printing this e-mail!

prikazati citirane dijelove

Ozren Fućak, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

1 privitaka

 • Attachment

  Izvje taj o Registru jamstava podijetla u svrhu informiranja javnosti.xlsx

  11K Download View as HTML

Poštovana gđo Podgoršek,

Sukladno Vašem traženju, a temeljem zaključaka s našeg zajedničkog sastanka, održanog 12. siječnja 2016. u sjedištu HROTE-a, u prilogu ovog odgovora dostavljamo Vam tablicu u xlsx fomatu, s podacima o korisnicima Registra jamstva podrijetla električne energije na dan 12. siječnja 2016.

Ukoliko ne budete imali dodatnih pitanja u roku od osam dana, od dana dostave našeg odgovora, smatrat ćemo da smo na ovaj način u potpunosti odgovorili na Vaša pitanja.

S poštovanjem,

prikazati citirane dijelove

Ozren Fućak, Hrvatski operator tržišta energije, Zagreb

1 privitaka

 • Attachment

  Izvje taj o Registru jamstava podijetla u svrhu informiranja javnosti.xlsx

  11K Download View as HTML

Poštovana gđo Podgoršek,

Sukladno Vašem traženju, a temeljem zaključaka s našeg zajedničkog sastanka, održanog 12. siječnja 2016. u sjedištu HROTE-a, u prilogu ovog odgovora dostavljamo Vam tablicu u xlsx fomatu, s podacima o korisnicima Registra jamstva podrijetla električne energije na dan 12. siječnja 2016.

Ukoliko ne budete imali dodatnih pitanja u roku od osam dana, od dana dostave našeg odgovora, smatrat ćemo da smo na ovaj način u potpunosti odgovorili na Vaša pitanja.

S poštovanjem,

Ozren Fućak, dipl.iur./J.D.
Stručni suradnik specijalist | Associate Specialist Službenik za informiranje

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. | CROATIAN ENERGY MARKET OPERATOR Ltd.
POSLOVNA JEDINICA KORPORATIVNE PODRŠKE | CORPORATE SUPPORT DIVISION Odjel pravnih poslova i ljudskih potencijala | Legal and HR Department HR – 10000 Zagreb | UIica grada Vukovara 284 T +385 1 6306 705 | F +385 1 6306 777 www.hrote.hr | [email address] Izjava o odricanju od odgovornosti / Disclaimer Razmislite prije ispisa ove poruke! / Think before printing this e-mail!

prikazati citirane dijelove

Poštovani Ozren Fućak,

hvala na dostavljenoj informaciji.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org