Sastanci s predstavnicima Katoličke crkve

Duje Prkut je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Poštovani Ministarstvo financija,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Jesu li i koliko puta ministar financija, njegovi pomoćnici i zamjenici i/ili članovi radne skupine za Izradu nacrta prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija tokom svibnja i lipnja 2014. imali sastanak s predstavnicima Katoličke Crkve (članovi HBK, članovi Iustitita et pax, predstavnici biskupija i nadbiskupija, biskupi, kardinal, itd.)?

S poštovanjem,

Duje Prkut

Informiranje, Ministarstvo financija, Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA
KLASA: 032-01/15-01/102
URBROJ: 513-03-05-15-2

DUJE PRKUT
e-mail: [e-mail adresa]

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
- odgovor, daje se

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je dana 28. listopada 2015. godine Vaš zahtjev za pristup informacijama kojim ste zatražili sljedeće informacije:

"Jesu li i koliko puta ministar financija, njegovi pomoćnici i zamjenici i/ili članovi radne skupine za Izradu nacrta prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija tokom svibnja i lipnja 2014. imali sastanak s predstavnicima Katoličke Crkve (članovi HBK, članovi Iustitita et pax, predstavnici biskupija i nadbiskupija, biskupi, kardinal, itd.)?"

U nastavku Vam, nakon što je Službi za informiranje Ministarstva financija dostavljena informacija od strane nadležne unutarnje ustrojstvene jedinice istoga tijela državne uprave, dajemo sljedeći odgovor:

Mnistar financija, njegovi pomoćnici i zamjenici imali su sa predstavnicima Katoličke crkve dva sastanka, i to 12. svibnja 2014. i 18. veljače 2015. godine.

Napominjemo da su teme sastanka, osim računovodstva neprofitnih organizacija bile i porezi, te ostala pitanja koja se tiču odnosa Crkve i države, s ciljem što boljega razumijevanja poreznih i ostalih propisa koji uređuju obavljanje gospodarske djelatnosti, a također i nalaženje rješenja za buduća postupanja u zajedničkom interesu.

S poštovanjem,
Službenik za informiranje
Ministarstva financija
Marina Mikulić Boss
________________________________________
Od: Duje Prkut [[ZPPI #811 email]]
Poslano: 27. listopad 2015. 17:39
Prima: Informiranje
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Sastanci s predstavnicima Katoličke crkve

Poštovani Ministarstvo financija,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Jesu li i koliko puta ministar financija, njegovi pomoćnici i zamjenici i/ili članovi radne skupine za Izradu nacrta prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija tokom svibnja i lipnja 2014. imali sastanak s predstavnicima Katoličke Crkve (članovi HBK, članovi Iustitita et pax, predstavnici biskupija i nadbiskupija, biskupi, kardinal, itd.)?

S poštovanjem,

Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #811 email]

Je li [Ministarstvo financija e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org