Spisak članova vijeća i iznosi naknade

Pisani zahtjev podnositelja Slobodan Obradović za Gradska knjižnica Županja

Zahtjev je uspješan.

Od: Slobodan Obradović

Za: Gradska knjižnica Županja
Poštovani,
Molim vas da mi dostavite spisak članova upravnog i nadzornog
vijeća/odbora (predsjednik i članovi) i iznose naknada za
predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u
protekla tri mandata.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
Šećerana 23

Spojite s ovim

Od: Slobodan Obradović

Za: Gradska knjižnica Županja
Požurnica.
Poštovani,
Podsjećam vas da niste odgovorili na moj zahtjev za informacijom
"Spisak članova odbora i iznosi naknade" u predviđenom roku. Molim
vas da to učinite u sljedećih 7 dana. Ukoliko to ne učinite
smatrati ću to „šutnjom uprave“ i uputiti žalbu Povjereniku za
informiranje RH.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Šećerana 23
Županja

Spojite s ovim

Od: Jurica Buljan

Poštovani! Uz dužnu ispriku što Vam se obracam putem osobnoge- maila, no
trenutno se nalazim na godišnjem odmoru u rodnoj Hercegovini. Stupanjem na
snagu novog Zakona o knjižnicama (veljača 2019.) naša je Gradska knjižnica
Županja uskladila Statut s novim Zakonom (usvojen na Gradskom vijecu u
travnju) čime je ukinuta obveza postojanja Upravnog vijeca, a dosadašnje
članice - Katarina Andrašic i Ivona Kružljak nikada nisu primale naknadu
za rad u Upravnom vijecu.
S poštovanjem, ravnatelj Jurica Buljan, prof./ dipl.knjižničar
ned, 4. kol 2019. 12:56 Slobodan Obradović
<[1][ZPPI #7035 email]> je napisao:

     Za: Gradska knjižnica Županja
     Požurnica.
     Poštovani,
     Podsjećam vas da niste odgovorili na moj zahtjev za informacijom
     "Spisak članova odbora i iznosi naknade" u predviđenom roku. Molim
     vas da to učinite u sljedećih 7 dana. Ukoliko to ne učinite
     smatrati ću to „šutnjom uprave“ i uputiti žalbu Povjereniku za
     informiranje RH.
     S poštovanjem,
     Slobodan Obradović
     Šećerana 23
     Županja

     -------------------------------------------------------------------
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [2][ZPPI #7035 email]

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [3]http://imamopravoznati.org/help/officers

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [4]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[e-mail adresa]
3. http://imamopravoznati.org/help/officers
4. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Gradska knjižnica Županja može: