Spor Elektre Zadar sa bivšim koncesionarom na Otoku Viru, k.č. 7231/5

Biljana Sejdinović je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Biljana Sejdinović

Poštovani Hrvatska elektroprivreda,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Vodi li se pred domaćim sudovima spor izmedju Elektre Zadar i bilo kakvog bivšeg koncesionara na Otoku Viru zbog postojece MRNN napojene iz KTS 10(20) /0,4 kV Vir 6., zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa.

S poštovanjem,

Biljana Sejdinović

sluzbenikzainformiranje, Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

 

s obzirom na način na koji je formulirano i podatke navedene u pitanju
odgovor je nema.

 

Pozdrav,

 

Zoran Vidović
Službenik za informiranje HEP grupe

HEP d.d.
ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000, ZAGREB

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org