Statističke brojke sortiranog otpada u Zagrebu za 2014.

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Zagrebački holding

Zahtjev je uspješan.

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Moli se dostava informacija od podružnice Čistoće o količini
prikupljenog izdvojenog otpada (papir, staklo, plastika, metal)
pokazano brojčano po mjesecima za svaku vrstu izdvojenog otpada u
Zagrebu kroz period 1.1.2014 do 31.12.2014.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani Zagrebački holding,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija:

Moli se dostava informacija od podružnice Čistoće o količini
prikupljenog izdvojenog otpada (papir, staklo, plastika, metal)
pokazano brojčano po mjesecima za svaku vrstu izdvojenog otpada u
Zagrebu kroz period 1.1.2014 do 31.12.2014.

Podsjećam da je propisani rok za odgovor 15 dana, a zahtjev je
poslan 12.04.2015.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija:

Moli se dostava informacija od podružnice Čistoće o količini
prikupljenog izdvojenog otpada (papir, staklo, plastika, metal)
pokazano brojčano po mjesecima za svaku vrstu izdvojenog otpada u
Zagrebu kroz period 1.1.2014 do 31.12.2014.

Podsjećam da je propisani rok za odgovor 15 dana, a zahtjev je
poslan 12.04.2015.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Dinka Pančić
Zagrebački holding

Poštovana gđo Lana Podgoršek,

Prosljeđujem Vam odgovor podružnice Čistoća na Vaš upit:

"Svi podatci koje podružnica Čistoća može dati javno su objavljeni na web stranicama Čistoće www.cistoca.hr te na stanicama Agencije za zaštitu okoliša www.azo.hr."

Lijep pozdrav,

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovana,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
informacija od podružnice Čistoće o količini prikupljenog
izdvojenog otpada (papir, staklo, plastika, metal) pokazano
brojčano po mjesecima za svaku vrstu izdvojenog otpada u Zagrebu
kroz period 1.1.2014 do 31.12.2014.

Na dostavljenim web stranicama nisam pronašla podatke u obliku
pogodnom za ponovnu uporabu.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovana,

Ljubazno Vas molim potvrdu primitka e-maila poslanog 14.11.2015.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Dinka Pančić
Zagrebački holding

Poštovana gđo. Podgoršek.
Prosljeđujem Vam odgovor podružnice Čistoća na Vaš upit.

Podružnica Čistoća je samo jedan od skupljača na području Grada Zagreba, pa stoga ne raspolaže s kompletnim podacima za Grad Zagreb. Upravo iz tog razloga svi podatci se skupljaju u Informacijskom sustavu zaštite okoliša pri Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (www.azo.hr). Podatci za 2014. godinu su predani, sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša. Upućujemo gospođu Lanu Podgoršek na navedenu državnu instituciju.

mr. sc. Dinka Pančić

Službenik za informiranje
Služba za korporativne komunikacije
Sektor upravljanja ljudskim resursima, razvoja i korporativnih komunikacija
 

 
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 6420 102
Mob: +00385989240909
E-mail: [e-mail adresa]
www.zgh.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovana Dinka Pančić,

molim Vas proslijedite moj upit nadležnom tijelu javne vlasti,
sukladno čl. 21 st.1 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN
25/13, 85/15)

Također Vas molim dostavu informacija kojima raspolažete za 2014. i
2015. godinu, u formatu pogodnom za ponovnu upotrebu (xls, csv).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Lana Podgoršek - komentar ()

Predstavka poslana Povjerenici 15.04.2016. zbog neustupanja zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.

Link to this

Od: Lana Podgoršek


Attachment image001.jpg
17K Download

Attachment image002.png
7K Download


[Subject only] Fwd: Postupanje, daje se- Lana Podgoršek

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagrebački holding može: