Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u RH

Pisani zahtjev podnositelja Udruga BIOM za Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Udruga BIOM

Za: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80/7
10000 Zagreb, Hrvatska

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup
informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira
sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o mogućnosti
značajnih negativnih utjecaja Strategije prilagodbe klimatskim
promjenama u Republici Hrvatskoj (KLASA: 612-07/17-42/60; UBROJ:
427-07-2-17-2) od 13. lipnja 2017.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj.
ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom,
dužni ste me u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno
tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Spojite s ovim

Od: Branka Ilakovac


Attachment 4844 001.pdf
163K Download View as HTML


Ur. broj: 427-30-10-17-1077/20
Datum: 5. rujna 2017.

Poštovani,

slijedom Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama, zaprimljenog u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu 5. rujna 2017. godine, u privitku Vam dostavljam traženo mišljenje.

Srdačan pozdrav,

Branka Ilakovac, dipl. novinar
Službenica za informiranje
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
telefon + 385 1 4886 857
telefax + 385 1 4826 173
e-mail: [e-mail adresa]  
url: www.azo.hr
 Molimo razmislite o okolišu prije ispisa ove e-pošte.

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Ova poruka elektroničke pošte je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. U slučaju da ste je primili pogreškom, niste ovlašteni čitati, printati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije iz svojega računalnog sustava. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Agencije. Sadržaj, stavovi i mišljenja izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Agencije. Hvala!

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb može: