Sudski registar

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

ljubazno vas molim dostavu Sudskog registra u obliku pogodnom za
ponovnu uporabu u digitalnom obliku.

Ukoliko je moguće, molim dostavu elektornskim putem, npr. upload na
cloud, pa dostavite samo link. Ako je potrebno mogu dostaviti upute
kako uplodati na JumboMail ili Dropbox (na koji je moguće uplodati
fajlove u jednom komadu do veličine 1 GB, odnosno više fajlova gdje
svaki može biti najvoše 1 GB).

Opis Sudskog registra dostupan je na poveznici:
https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sus...

Temeljem presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, nema
razloga odbijanju zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:
http://gong.hr/media/uploads/20170616111...

Također podsjećam da je isti zahtjev već podijela druga osoba putem
ImamoPravoZnati.org, i zahtjev je odbijen:
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...

Navedeno će reći da je ovaj skup podataka jako tražen te vam molim
da razmotrite načine automatske objave ovog skupa podataka (npr.
mjesečni dump) putem portala data.gov.hr.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobna adresa]

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,
Želio bih podjetiti o istjeku roka za odgovor na PPI zahtjev za
ponovnu uporabu od 16.12.2017.

Ljubazno vas molim potvrdu o primitku ovog emaila.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Kabinet-pristup-informacijama
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb


Attachment SCHLOSSBERG MIROSLAV odgovor daje se.pdf
60K Download View as HTML


Poštovani,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo odgovor.

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

S poštovanjem,

Zrinka Oreb
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Ulica grada Vukovara 49
HR – 10000 ZAGREB

Tel:     01 3714-522
Fax:     01 3714-529
e-mail: [e-mail adresa]
web: https://pravosudje.gov.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Kabinet-pristup-informacijama,

Ministarstvo pravosuđa
Ulica grada Vukovara 49
Zagreb

Poštovani,
Hvala vam na pozivu za ispravak zahtjeva za ponovnu uporabu od
5.1.2018. za zahtjev za ponovnu uporabu koji sam poslao 16.12.2017.

Podsjećam da Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 20.
nalaže da će tijelo javne vlasti u slučaju nepotpunog ili
nerazumljivog zahtjeva *bez odgode* pozvati podnositelja zahtjeva
da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za
ispravak. Poslali ste poziv za ispravak nakon isteka roka za
rješavanje zahtjeva (15 dana), a ne kako je propisano zakonom "bez
odgode". Stoga molim vas pridržavanje rokova u odgovoru na zahtjev
za ponovnu uporabu informacijam koji dostavljam u ispravljenom
obliku.

Napominjem da zahtjev podnosim kao fizička osoba iz potpisa emaila
i ista osoba navedena u FROM (od pošiljatelja) ove elektronske
pošte.

Napominjen da izvornim zahtjevom od 16.12.2017. nisam tražio
dostavu cijelog sustava registra kako ste naveli u vašem pozivu za
ispravak! Tražene su infomacije a ne informacijski sustav (samo
zato što u nazivu funkcije ima riječ "informacijskog" ne znači da
je pokriven ZPPI-om). Sukladno članku 5. stavak 3. Zakona o pravu
na pristup informacijama: "Informacija" je svaki podatak koji
posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea,
registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani,
nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili
neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s
drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru
djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

*** Ispravak zahtjeva za ponovnu uporabu ***

ljubazno vas molim dostavu sudskog registra u obliku pogodnom za
ponovnu uporabu u digitalnom obliku.

Podaci koji su važni za prepoznavanje informacije:
Informacija koja se želi ponovno upotrijebiti:
- traži se sudski registar, odnosno informacije pohranjene u bazi
podataka aplikativnog sustava sudskog registra
- tražene informacije uključuju javni sadržaj sudskog registra
- javni sadržaj registra znači "vjerodostojne i ažurne podatke i
isprave o subjektima upisa" bez osobnih podataka poput adresa
stanovanja (vidi objašnjenje ispod)
- javni sadržaj podrazumijeva javne podatke objavljene na
internetskoj domeni sudreg.pravosudje.hr
- "vjerodostojne i ažurne podatke" podrazumijeva one podatke koje
su dostupni u vrijeme izvoza podataka i nikako ne podrazumijeva
trajno ažuriranje (vidi prijedlog za periodičnu objavu exporta na
data.gov.hr niže)
- odnosno dostavu onih vrsta informacija koje ste dostavili GONG-u
a sukladno odluci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske

Objašnjenje za isključivanje osobnih podataka sukladno Zakonu o
zaštiti osobnih podataka:
Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u tijelima javne vlasti (objavljeno 28.09.2016.):
"Prilikom odlučivanja o zahtjevu za pristup informacijama službenik
za informiranje mora uzeti u obzir zakonsku odredbu koja propisuje
da ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe
ograničenju preostali dijelovi informacije trebaju se učiniti
dostupnim. Dijelove koji se trebaju uskratiti treba prekriti
(zacrniti ili na drugi način učiniti nedostupnim) pri čemu postoji
obveza donošenja rješenja o djelomičnom odbijanju zahtjeva za
pristup informacijama."
Slijedom navedenog, podnositelj zahtjeva nije dužan davati
specifične mjere odnosno upute koje se tiču osobnih podataka već ih
je tijelo dužno riješiti slijedom gore navedene upute...

Svrha u koju se želi ponovno upotrijebiti informacija:
nekomercijalno

Način na koji želim primiti sadržaj informacije:
Ukoliko je moguće, molim dostavu elektornskim putem, npr. upload na
cloud, pa dostavite samo link. Ako je potrebno mogu dostaviti upute
kako uplodati na JumboMail ili Dropbox (na koji je moguće uplodati
fajlove u jednom komadu do veličine 1 GB, odnosno više fajlova gdje
svaki može biti najvoše 1 GB).

Poštanska adresa stanovanja podnositelja je već dostavljena s prvim
zahtjevom pa nema potrebe da se dostavlja u ispravku jer se ne
mijenja.

Opis sudskog registra dostupan je na poveznici:
https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sus...
Sudski registar je aplikativni sustav koji sadrži vjerodostojne i
ažurne podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u
registar propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje
određene pravne osobe, a vode ga trgovački sudovi.
Sudski registar je javna knjiga koja sadrži vjerodostojne i ažurne
podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar
propisan onim zakonima koji uređuju ustroj i djelovanje određene
osobe a vode ga trgovački sudovi.

Temeljem presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, nema
razloga odbijanju zahtjeva za ponovnu uporabu informacija:
http://gong.hr/media/uploads/20170616111...

Također podsjećam da je isti zahtjev već podijela druga osoba putem
Imamo pravo znati, i zahtjev je odbijen:
http://imamopravoznati.org/request/sudsk...

Navedeno će reći da je ovaj skup podataka jako tražen te vam molim
da razmotrite načine automatske objave ovog skupa podataka (npr.
mjesečni dump) putem portala data.gov.hr. Želim vam čestitati na
vrlo dobroj odluci da u roku tri do četiri mjeseca podatke objavite
na data.gov.hr. Također podsjećam da je rok za odgovor na ovaj
zahtjev 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, te vas molim
dostavu traženih informacija u zakonskom roku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Kabinet-pristup-informacijama

Postovani,

Nize detaljnije specificiram informacije iz registra "Sudski
registar" koje je potrebno exportati i dostaviti kao odgovor na
ovaj zahtjev u obliku koji omogucuje ponovnu uporabu (svrhu uporabe
i ostale detalji su navedeni u emailu od 7.1.12018):

1. Svi osnovni podaci o pravnom subjektu

2. Osobe ovlaštene za zastupanje – kao i vrijeme trajanja
ovlaštenja (ovo nam treba i pregled kroz vrijeme – tko je od kada
do kada bio) – ima i prezime osobe i OIB

3. Članovi uprave – kroz vrijeme – tko; kada i funkcija

4. Nadzorni odbor – kroz vrijeme – tko; kada i funkcija

5. Statut i izmjene statuta (djelatnosti)

6. Temeljni kapital i izmjene temeljnog kapitala

7. Pripojeni pravni subjekti

8. Podaci o podružnicama

Nadam se da sam u zadnja 2 emaila (danasnjim - 8.1.2017. i
jucerasnjim - 7.1.2018.) udovoljio na vas poziv za dopunu zahtjeva
za ponovnu uporabu informacija od 5.1.2018, za zahtjev dostavljen
izvorno 16.12.2017.

Ljubazno vas molim potvrdu da je zahtjev uredno zaprimljen.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb može: