Sudski Registar trgovačkih društava (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Lana Podgoršek za Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu
prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls)
Sudski registar trgovačkih društava.

Također želim vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome molim da pošaljete link na traženi skup podataka
na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna.

Lijep pozdrav,

Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovani,

podsjećam na rok za odgovor na zahtjev koji je 15 dana, molim Vas
traženu informaciju.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Kabinet-pristup-informacijama
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb


Attachment Lana Podgor ek sud reg.pdf
159K Download View as HTML


Poštovana,

Nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljam obavijest. Ljubazno Vas molim potvrdu primitka ovog e-maila.

Marina Akalović
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
KABINET MINISTRA
Ulica grada Vukovara 49
HR-10 000 ZAGREB

Tel: +385 1 3714 552
Fax: +385 1 3714 507
e-pošta: [Ministarstvo pravosuđa e-mail za zahtjeve]
Web: https://pravosudje.gov.hr/

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovana,

potvrđujem primitak odgovora.

Sukladno članku 10. stavku 1.5 Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na
internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno
čitljivom obliku objavljivati: registre i baze podataka ili
informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i
načinu pristupa i ponovne uporabe; što na dostavljenom linku u
odgovoru nije ispunjeno u cijelosti.

Sukladno članku 5. stavku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) »Strojno čitljiv oblik« je oblik datoteke
strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako
identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke,
uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu;
Dakle informaciju je potrebno objaviti u jednom od sljedećih
mogućih formata: XML, HTML, CSV, TSV, JSON i sl.

Prema mjeri 3.3. akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje centralnog državnog
repozitorija za podatke i objavu podataka za ponovno korištenje na
portalu data.gov.hr obvezni ste objaviti traženu bazu podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Na temelju navedenog molim Vas dostavite u elektronskom i strojno
čitljivom obliku traženu informaciju.

Također Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na
Portalu otvorenih podataka.

Također sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 85/15,
čl. 21, st. 1 ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a
ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a
najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti
zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Od: Lana Podgoršek

Poštovana

Ljubazno Vas molim potvrdu primitka e-maila poslanog 21.11.2015.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Spojite s ovim

Lana Podgoršek - komentar ()

Predstavka poslana Povjerenici

Link to this

Administrator Miroslav - komentar ()

Isti zahtjev za ponovnu uporabu informacija poslao je GONG 2013. godine a od Ministarstva pravosudja zaprimili su rjesenje o odbijanju pristupa informacijama.
GONG se zalio Povjereniku za informiranje nakon cega je Povjerenik donio Rjesenje UP/II-008-07/13-01/98.
Rješenjem Povjerenice za informianje poništeno je rješenje Ministarstva pravosuđa kojim je odbijen zahtjev za pristup i ponovnu uporabu informacija udruge GONG kojim je zatražio dostavu podataka iz sudskog registra u strojno čitljivom obliku te je omogućen djelomičan pristup zatraženim informacijama.
Vise detalja:
http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1...

Link to this

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Novi odgovoren zahtjev na linku: http://imamopravoznati.org/request/sudsk...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo pravosuđa, Zagreb može: