Test razmjernosti i javnog interesa i mišljenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost za Ponuda Vermilion prvo javno nadmetanje kopno

Pisani zahtjev podnositelja Gđa. Šimić za Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Agencija za ugljikovodike, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Gđa. Šimić

Za: Agencija za ugljikovodike, Zagreb

Tražim dostavljanje testa razmjernosti i javnog interesa kojeg
Agencija za ugljikovodike navodi u odgovoru kojim se odbacuje
zahtjev Ponuda Vermilion prvo javno nadmetanje kopno, od 15.
listopada 2017. Iz kojeg je vidljivo koji parametri koji se tiču
javnog interesa ulaze u izračun odnosa, a prema čijem izračunu
prevladava količina štete za zaštićene interese RH i investitora.

Tražim dostavljanje mišljenja Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost
koje je, prema članku 16 (1) ZPPI-a, prethodilo provedbi testa
razmjernosti i javnog interesa provedenog za zahtjev Ponuda
Vermilion prvo javno nadmetanje kopno, od 15. listopada 2017.

Zahvaljujem na odgovoru,

Gđa. Šimić

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Agencija za ugljikovodike, Zagreb može: