Tumačenja Zajedničke komisije u strojno čitljivom obliku

Pisani zahtjev podnositelja Gordana Muraja za Ministarstvo uprave, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Ministarstvo uprave, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Gordana Muraja

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Na stranici
https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Kol...

objavljen je dokument za koji se samo nakon podrobne analize može
predmnijevati da se radi o Tumačenjima Zajedničke komisije za
tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za
državne službenike i namještenike budući da u njemu nije navedeno:
- na koji se Kolektivni ugovor odnosi
- koje ga je tijelo utvrdilo, na kojoj sjednici i kojeg datuma
- kojeg je datuma objavljen.

Također, dokument je objavljen u strojno nečitljivom obliku.

Molim da objavite isti dokument tako da on sadrži podatke:
- o Kolektivnom ugovoru na koji se odnosi
- o tijelu koje ga je utvrdilo
- o datumu objavljivanja
te da ga objavite u strojno čitljivom obliku.

S poštovanjem,
Gordana Muraja

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo uprave, Zagreb može: