Tumačenja Zajedničke komisije u strojno čitljivom obliku

Pisani zahtjev podnositelja Gordana Muraja za Ministarstvo uprave, Zagreb

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo uprave, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: Gordana Muraja

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Na stranici
https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Kol...

objavljen je dokument za koji se samo nakon podrobne analize može
predmnijevati da se radi o Tumačenjima Zajedničke komisije za
tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za
državne službenike i namještenike budući da u njemu nije navedeno:
- na koji se Kolektivni ugovor odnosi
- koje ga je tijelo utvrdilo, na kojoj sjednici i kojeg datuma
- kojeg je datuma objavljen.

Također, dokument je objavljen u strojno nečitljivom obliku.

Molim da objavite isti dokument tako da on sadrži podatke:
- o Kolektivnom ugovoru na koji se odnosi
- o tijelu koje ga je utvrdilo
- o datumu objavljivanja
te da ga objavite u strojno čitljivom obliku.

S poštovanjem,
Gordana Muraja

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo uprave, Zagreb može: