Za: Prekršajni sud u Puli-Pola

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Za: Prekršajni sud u Puli-Pola

Poštovani,
isprike na pogrešci, Zahtjev povlačimo
S poštovanjem,

GONG

Maja Rumak,

Poštovani,

 

Sukladno Vašem upitu od 19. veljače 2019. izvještavam Vas kako su na
Općinskom sudu u Puli-Pola u razdoblju od 2013. do danas vođeni slijedeći
građanski postupci protiv novinara i medija:

 

P-1047/14

Pn-90/15

Pn-274/15

Pn-321/15

Pn-438/15

Pn-473/15

Pn-32/16

Pn-52/16

Pn-15/17

Pn-37/18

 

U svezi dijela Vašeg zahtjeva glede kaznenih postupaka vođenih protiv
novinara i medija, ukazujemo vam kako je prema čl. 5. st. 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 23/13., 85/15 –
dalje u tekstu ZPPI) informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo
javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o
načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani,
snimljeni,magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je
tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge
osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom
tijela javne vlasti. Odredba čl. 18. st. 5. ZPPI, između ostalog,
propisuje kako se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama stvaranje
nove informacije.

 

Općinski sud u Puli-Pola ne vodi službenu evidenciju o kaznenim postupcima
vođenim protiv novinara i medija u razdoblju od 2013. do danas, a
pribavljanje navedenih informacija zahtijeva prethodnu analizu svih
kaznenih sudskih predmeta koji su na ovom sudu vođeni tijekom razdoblja od
2013. do 2019., čime se u suštini traži stvaranje nove informacije kroz
uvid u cjelokupne spise svih kaznenih sudskih predmeta koji su na ovom
sudu vođeni u razdoblju od 2013. do 2019. Takav uvid u sve kaznene sudske
spise ovog suda moguće je ostvariti uz prethodno podneseni obrazloženi
zahtjev predsjedniku Općinskog suda u Puli-Pola, uz navođenje svrhe uvida
u svaki pojedini sudski predmet.

 

Slijedom navedenog, ovim putem Vas izvještavamo da se podneseni zahtjev u
dijelu glede kaznenih postupaka vođenih protiv novinara i medija u skladu
s čl. 23. st. 1. toč. 6. u svezi s čl. 18. st. 5. ZPPI, ne smatra
zahtjevom za pristup informacijama.

 

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje Općinskog  suda u Puli-Pola  

Maja Rumak

 

 

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org