Tužbe protiv novinara i medija

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Općinski sud u Gospiću

Zahtjev je uspješan.

Od: GONG

Za: Općinski sud u Gospiću

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”,
broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o
predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i
medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do
danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa,
ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke
(presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: Ivanka Tramošljika
Općinski sud u Gospiću

OPĆINSKI SUD U GOSPIĆU
Posl.broj 26 Su-176/2019

Poštovani,

Općinski sud u Gospiću za razdoblje od 2013. do danas, dostavlja Vam slijedeće podatke:

Naknada štete - ispravak informacija - kao novinar javlja se Željko Popović
P-659/2013, isti predmet je riješen
P-67/2013 ustupljen Općinskom sudu u Zadru.
P-193/2014, predmet riješen

Naknade štete - mediji - kao novinar javlja se Željko Popović
P-528/2013 - riješen
P-57/2014 - riješen
P-87/2014 - riješen
P-266/2014 - riješen
P-13/2015 - riješen

U kaznenom predmetu gdje se javlja novinar Željko Popović i to predmet:
K-104/2014 ustupljen je Općinskom sudu u Zadru,

S poštovanjem,

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općinski sud u Gospiću može: