Slobodan Obradović

Za: Komunalac, Županja
Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
„Molim vas da mi dostavite kopiju važećeg ugovora o radu direktora vaše firme i iznos njegove mjesečne plaće.“
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja
Šećerana 23

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,
Temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo vam Ugovor o pravima, obvezama i plaći za direktora Komunalca d.o.o., Županja.

S poštovanjem!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org