Uvid u geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad Komižu KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3

Zahtjev je uspješan.

Za: Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovana/i,

Molimo Vas na uvid geodetski projekt izrađen za naručitelja Grad Komižu KLASA: 932-06/17-02/33, URBROJ: 541-26-02-03/1-17-3 od 29.03.2017. godine.

S poštovanjem,

Frane Torre

U ime građanske inicijative "Spasimo Biševo"
https://spasimobisevo.org

Nardić Marijana, Državna geodetska uprava, Zagreb

Poštovani,

Vaš zahtjev je proslijeđen na [e-mail adresa] s obzirom da se na njega ne primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13 i 85/15), sukladno čl. 1. st. 3. navedenog Zakona. Uvid u dokumentaciju koju tražite izdaje se sukladno u Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) te čl. 8. st. 3. Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina (NN 59/2018). Sukladno čl. 23. st. 1. t. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama obavještavamo Vas da Vam informacija dostupna temeljem gore navedenih propisa, te se Vaš zahtjev prosljeđuje na [e-mail adresa] . Odgovor na Vaš zahtjev dobiti ćete sukladno gore navedenim propisima.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje:
Marijana Nardić, dipl. iur. – Voditeljica Odjela
Državna geodetska uprava
Sektor za financijske poslove, strateško planiranje,
nabavu i opće poslove
Služba za nabavu i opće poslove
Odjel za opće poslove i pisarnicu
Gruška 20, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: 6166-519 / Fax: 01 6165 484
www.dgu.hr

prikazati citirane dijelove

info, Državna geodetska uprava, Zagreb

 

Poštovani,

 

Povodom Vašeg traženja  vezano za uvid u geodetski projekt,
klasa:932-06/17-02/33, Urbroj: 541-26-02-03/1 izrađen za naručitelja Grad
Komižu, obavještavamo Vas da  traženi  uvid možete izvršiti u nadležnoj
Ispostavi za katastar nekretnina Vis, Trg 30.svibnja 1992.,  svakim radnim
danom od 8.00-13,00 sati. 

 

Sukladno odredbi [1]čl.171.st.3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru
nekretnina (N.N. broj 112/2018)  za izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda
i preslika podataka katastra nekretnina, ostvarenje uvida te za određena
postupanja po zahtjevu stranaka stranka plaća upravnu pristojbu i stvarne
troškove sukladno Pravilniku o određivanju visine stvarnih troškova
uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (N.N.
broj 59/18).

 

S poštovanjem,

 

Državna geodetska uprava

[2]www.dgu.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org