Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Centar, Rijeka

Zahtjev je uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Centar, Rijeka

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Centar, Rijeka.

Od: Vjeran Starčić
Osnovna škola Centar, Rijeka


Attachment Informacija o Vije u roditelja O Centar str 1 001.jpg
289K Download

Attachment Informacija o Vije u roiditelja O Centar str 2 001.jpg
239K Download


Poštovani,
Sukladno odredbama čl. 17. st. 2 . i 20. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15) , u privitku maila dostavljamo Vam tražene informacije u zakonom propisanom roku.
S poštovanjem

Starčić Vjeran, dipl.iur
Slzužbenik za informiranje OŠ "Centar"

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Centar, Rijeka

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: Vjeran Starčić
Osnovna škola Centar, Rijeka

Poštovani,

U svezi Vašeg zahtjeva za dostavom preslika Zapisnika sa održanih sjednica
Vijeća roditelja, a uzimajući u obzir da ovi zapisnici mogu sadržavaju i
podatke o maloljetnim osobama i druge osjetljive podatke koji nisu od
javnog interesa, zapisnike ne objavljujemo na web stranici škole. S
obzirom na osjetljivost podataka nastojimo da putem elektroničke pošte
isti ne budu dostupni neograničenom broju osoba koji nemaju nikakav pravni
interes služiti se njima.

Stoga, ukoliko imate pravni interes za traženom informacijom, Škola Vam
omogućuje slobodan neposredni uvid u Zapisnike u vrijeme po prethodnom
dogovoru sa Školom.

S poštovanjem.

                                                                                                                           Službenik
za informiranje

                                                                           
                                               Vjeran Starčić,dipl.iur

                                                                         

 

Osnovna škola „Centar“

Tajnik

Vjeran Starčić, dipl.iur

 

Tel. : 051 337 010

Fax:  051 372 033

Email: [Osnovna škola Centar, Rijeka e-mail za zahtjeve]

 

 

Spojite s ovim

Od: Vjeran Starčić
Osnovna škola Centar, Rijeka


Attachment Zapisnik 8 str 1 001.jpg
377K Download

Attachment Zapisnik 8 str 2 001.jpg
368K Download

Attachment Zapisnik 9.str 2 001.jpg
340K Download

Attachment Zapisnik 9.str 1 001.jpg
390K Download

Attachment Informacija o Vije u roditelja dosrtava Zapisnika sa sjednica 001.jpg
257K Download


Poštovani,

U privitku  dostavljamo traženu informaciju .

S poštovanjem

 

Osnovna škola „Centar“

Tajnik

Vjeran Starčić, dipl.iur

 

Tel. : 051 337 010

Fax:  051 372 033

Email: [Osnovna škola Centar, Rijeka e-mail za zahtjeve]

 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Centar, Rijeka može: