Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Pisani zahtjev podnositelja Igor Valentin za Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb.

Od: OŠ Ive Andrića
Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb


Attachment attachment.jpg
1K Download


[1]clip_image002 REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIĆA

Z A G R E B-Milovana Kovačevića 18

OIB 24061503881

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: [Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb e-mail za zahtjeve]        
                                              

 

KLASA: 602-02/17-01/176   
URBROJ: 251-169-17-1  
Zagreb, 18.12.2017.

 

Poštovani,
nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 12. prosinca 2017.
godine, dostavljamo sljedeće:

Informacije o Vijeću roditelja za školsku godinu 2017./2018. objavljene su
na web stranici škole http://www.os-iandrica-zg.skole.hr/  pod linkom O
školi.

 

Službenik za informiranje:

Dubravko Grubišić

References

Visible links

Spojite s ovim

Od: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Spojite s ovim

Od: OŠ Ive Andrića
Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb


Attachment attachment.jpg
1K Download


Poštovani,
zapisnici sa sjednica Vijeæa roditelja nalaze se na linku:
http://os-iandrica-zg.skole.hr/roditelji
 
S poštovanjem.
 
Službenik za informiranje:
Dubravko Grubišiæ

 

[1]clip_image002 REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA IVE ANDRIÆA

Z A G R E B-Milovana Kovaèeviæa 18

Tel: 66 72 980  -  Fax: 66 77 186     

E-mail: [Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb e-mail za zahtjeve]        

References

Visible links

Spojite s ovim

Igor Valentin - komentar ()

Nema zapisnika na danom linku niti na linku:
http://os-iandrica-zg.skole.hr/roditelji...

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Osnovna škola Ive Andrića, Zagreb može: