Za sve predsjednike - DUNS broj

Pisani zahtjev podnositelja Ivan Horvat za Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Trenutno čeka odgovor, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Ivan Horvat

Za: Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

Obzirom da je "VLADA REPUBLIKE HRVATSKE" uvedena u sustav "Dun &
Bradstreet"-a koja dodjeljuje DUNS broj, a koji se dodijeljuje
tvrtkama, pod DUNS brojem 552646457, zahtjevam sljedeće
informacije:

1. Ovjerenu kopiju izvorne potvrde registracije, izjavu o osnivanju
i vlasnički list tvrtke koja se zove VLADA REPUBLIKE HRVATSKE.

2. Tko je odobrio da se VLADA REPUBLIKE HRVATSKE registrira kao
takva i zašto je to učinio?

3. Tko je izvršni direktor te tvrtke ?

4. Tko je računovođa i kakv on financijska izvješća sastavlja?

5. Koja je i što je imovina te tvrtke ?

6. Trguje li ta tvrtka svojom imovinom? Ako da, kako i gdje to
čini?

7. Tko je odgovoran za trgovanje tom imovinom?

8. Tko su dioničari te tvrtke i na koji se način postaje dioničar?

9. Kada i na koji se način dioničarima dijele dividende?

10. Kakav je odnos ljudi koji žive u zemlji koj se naziva Republika
Hrvatska s tvrtkom VLADA REPUBLIKE HRVATSKE?

11. Jesu li između tih ljudi i tvrtke VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
potpisani nekakvi ugovori? Ako jesu, gdje se oni nalaze i kada su
sklopljeni?

12. Imaju li ljudi koji žive u zemlji koj se naziva Republika
Hrvatska neke obaveze prema toj tvrtki? Ako imaju, imaju li pravo
odreći se takve obaveze?

13. Budući da naš Ustav i Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o
ljudskim pravima strogo zabranjuju bilo koji oblik ropstva i
prisilne služnosti, kakva prava ljudi koji žive u zemlji koja se
naziva Republika Hrvatska imaju na odricanej od svih povezanosti i
svih odgovornosti prema toj tvrtki za čije postojanje nisu znali?

Zahtjevam da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imam pravo znati s koje vam je poslan zahtjev.

Zahtjevam da mi javite ukoliko bi vam za dostavu informacija
trebalo
više od 15 dana.

U dobroj volji, bez zle namjere i s ljubavlju.

Ivan Horvat

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vlada Republike Hrvatske, Zagreb može: